Wet Incassokosten (WIK) wel degelijk van toepassing op VvE’s

Het is een hardnekkig misverstand dat de Wet Incassokosten (WIK) niet van toepassing zou zijn op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Vrij snel na de invoering van de wet is namelijk door de kantonrechter Amsterdam bepaald dat ook bij VvE’s geen hogere vergoeding voor incassokosten is toegestaan. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde deze uitspraak enige tijd later. Het standpunt dat de WIK niet van toepassing zou zijn op VvE’s is dus achterhaald en onjuist.

Vordering krachtens overeenkomst of wet?

In het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten worden krachtens de Wet Incassokosten maximumbedragen genoemd die bij debiteuren in rekening mogen worden gebracht. In het besluit staat dat het van toepassing is op vorderingen die zijn ontstaan uit overeenkomst. Het misverstand ziet op de vraag of de betalingsverplichting van de ledenbijdragen van de VvE voortvloeien uit de wet of overeenkomst. Het Hof oordeelt dat de relatie tussen een VvE-lid en de vereniging voor de toepassing van de WIK moet worden beschouwd als voortvloeiend uit overeenkomst: door het toetreden tot de VvE wordt een lid namelijk gebonden aan de bijdrageregeling.

VvE groter belang bij vergoeding werkelijke kosten?

Het Hof oordeelt aansluitend dat een VvE niet een groter belang heeft dan andere schuldeisers bij het vorderen van de werkelijk gemaakte incassokosten: het belang van een VvE verschilt niet wezenlijk van dat van andere schuldeisers. Bovendien is de grootte van de vordering van de VvE eenvoudig vast te stellen. Ook daar is geen grond te vinden om de werkelijk gemaakte incassokosten toe te wijzen.

Het Gerechtshof meent op de bovenstaande gronden dat er geen aanleiding is de WIK bij VvE’s buiten toepassing te laten.

Discussie

Op verschillende websites – waaronder de site van Stichting VvERecht – circuleert nog een artikel waarin de auteur op grond van de hierboven weerlegde argumenten stelt dat de Wet Incassokosten niet van toepassing is op VvE’s. Volgens de auteur zouden VvE’s hun werkelijke incassokosten in rekening mogen brengen. Ten onrechte, aangezien het artikel door het hierboven behandelde arrest is achterhaald.

Overigens past de overgrote meerderheid van de rechters de WIK toe bij zaken betreffende VvE-incasso. De enige conclusie is dus dat de krachtens de Wet Incassokosten vastgestelde tarieven, en de andere regels van de WIK, ook op VvE’s van toepassing zijn.

Betalingsachterstanden in uw VvE?

Voor vragen over VvE-incasso gebruikt u de VvE-vraagbaak op deze website. Via de incassomodule van Nederlandvve.nl kunt u de vordering van uw VvE ook direct aan een incassobureau gespecialiseerd in VvE-incasso uit handen geven. Om de incassomodule te starten, klikt u hier.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 12 mei 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Wet Incassokosten (WIK) wel degelijk van toepassing op VvE’s

  1. Eric Slikker schreef:

    Geachte NederlandVVE,

    ik ben, en u dus ook, van mening dat de WIK wel degelijk van toepassing is op VVE’s.
    Een van uw collega-juristen, die voor onze VVE-beheerder werkt, is van mening dat dit niet het geval is: http://www.vverecht.nl/2012/07/besluit-normering-buitengerechtelijke-incassokosten-niet-van-toepassing-op-vorderingen-van-de-vve-op-haar-leden/

    Waar gaat haar redenatie fout?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.