Woonhuissubsidie, ook voor monumentale VvE ‘s!

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) in een monumentaal pand, het komt steeds vaker voor. Niet alleen in de oude binnenstad maar juist ook meer en meer op het platteland en in dorpen. Er ontstaan de mooiste initiatieven voor carréhoeves, molens, boerderijen, kastelen, kerken en kloosters. Grotere panden met een monumentstatus zijn voor een nieuwe generatie interessant, zoals voor co-housing op een terrein met meer groen en meer ruimte. Bij veel eigenaren van rijksmonumenten is niet bekend dat er voor het onderhoud subsidie is te krijgen. Voor particulieren, maar ook voor VvE’s!

Woont u in een Rijksmonument? Doe hier de subsidiecheck 

Monumenten; duur of duurzaam?

Spraakmakend is wonen in een monument altijd, maar kloppen de vooroordelen dat het meer energie kost en meer onderhoud? Het is eigenlijk de beste manier om erfgoed in stand te houden door er dagelijks aanwezig te zijn er een volledige functie aan te geven. Voor nieuwbouw staat er jaarlijks evengoed het een en ander te gebeuren. Bovendien ontstaan er ook ‘moderne’ problemen als gevolg van nieuwe materialen en stijlen. Een monument staat op een fundament van eeuwenoude wijsheid. Deze voordelen, zoals ook de esthetiek van het gebouw, de charme en historie zijn niet in cijfers uit te drukken.

VvE en monument, wat zijn de voor- en nadelen?

De monumentstatus geeft bescherming voor het pand en biedt vaak ook een beschermde ligging; een mooi uitzicht en daarmee vooruitzicht. Het brengt ook een plicht met zich mee, het pand in standhouden. Als eigenaar of VvE van erfgoed zou u niet anders willen dan uw huis koesteren en het mooie is dat er hulp bestaat voor deze instandhoudingskosten. De kosten van regulier onderhoud en restauratie voor monumenten zijn voor een groot gedeelte subsidiabel.

Verandering van fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten

Voorheen was voor regulier onderhoud of restauratiewerkzaamheden een fiscale aftrek van toepassing bij de Belastingdienst en maakte u als particulier eigenaar of VvE van een monumentaal pand misschien gebruik van deze monumentenaftrek. Sinds 2 jaar is de Woonhuissubsidie daarvoor in de plaats gekomen. Deze subsidieregeling is bedoeld voor particuliere eigenaren van monumenten waarin gewoond wordt.

Woonhuissubsidie voor VvE’s

Er blijken nog steeds eigenaren of Verenigingen van Eigenaren te zijn die niet bekend zijn met de subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten. Als u bijvoorbeeld onderhoud heeft uitgevoerd aan het dak of de gevel, kan een gedeelte van deze kosten vergoed worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het RCE, afgekort, behandelt de aanvragen namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze regeling heet de Woonhuissubsidie.

Het gaat om monumenten in de categorie “woonhuis’’ volgens het Monumentenregister. Tussen 1 maart en 30 april kan subsidie worden aangevraagd voor uw woonhuis-rijksmonument en deze bedraagt 38% van de instandhoudingskosten. De Woonhuissubsidie is ook via uw Vereniging van Eigenaren aan te vragen en door eigenaren van aandelen van een Natuurschoonwet-NV of -BV (landgoederen).
U kunt dit jaar een aanvraag doen voor werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Komt u in aanmerking voor de Woonhuissubsidie? Doe hier de subsidiecheck.

Welke onderhoudswerkzaamheden vallen onder deze regeling?

U kunt alleen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die zijn omschreven in de zogenoemde Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Het is dus belangrijk een overzicht te hebben van de werkzaamheden die binnen deze regeling vallen.
Het gaat niet alleen om het gebouw zelf, maar ook de bijbehorende historische tuinaanleg die bij de woonfunctie hoort. Dat kan in het geval van de Woonhuissubsidie gaan om een meebeschermde tuin die bij het woonhuis hoort, of delen daarvan.

Bij een landgoed of historische buitenplaats dient eerst gekeken te worden of het huis een woonfunctie heeft, daarna welk gedeelte van de historische tuinaanleg voor deze woonfunctie gebruikt wordt. Een siertuin, gazon, vijver, heesterborders of oprijlaan; alles wat in verbinding staat met de woonfunctie kan in aanmerking komen voor de subsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Woonfunctie, publiek toegankelijk of (andere) gebruiksfunctie?

Onderdelen die publiek toegankelijk zijn of een gebruiksfunctie hebben, zoals boomgaarden, parkweides, parkbossen, andere- grotere- houtopstanden, lange lanen en dreven, hebben conform de regeling geen woonfunctie en komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

Als het rijksmonument waar u particulier eigenaar van bent, al dan niet middels een Vereniging van Eigenaren, niet onder de woonfunctie valt kan het zijn dat er een andere subsidie van toepassing is: de Subsidie Instandhouding Monumenten, afgekort de SIM. Daarbij horen dan ook de groene monumentale onderdelen bij die niet direct met de woonfunctie verbonden zijn zoals boomgaarden of parkbos. Deze grens is niet letterlijk omschreven in de aanwijzing van het monument, maar zal bekeken kunnen worden door een rentmeester. Deze zal ook in de gaten houden of er nog andere zaken nodig zijn zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Hoe de Woonhuissubsidie aanvragen?

Van de uitgevoerde restauratie- en onderhoudswerkzaamheden dient een factuur ingediend te worden. Als de factuur niet voldoende gespecificeerd is, moeten ook offertes en werkomschrijvingen meegestuurd worden. Daarnaast moet een inspectierapport dat is opgesteld door een bouwkundige en een beschrijving van de werkzaamheden worden toegevoegd bij aanvragen groter dan € 70.000. Als u lid bent van een VvE, dan wordt gevraagd per factuur een verdeelsleutel (%) in te vullen van de onderliggende VvE.

Wat kan een rentmeester voor uw monument doen?

Veel eigenaren vinden de aanvraag doen best lastig. U kunt de hulp inschakelen van een rentmeester, die is bekend met de materie van erfgoed en het doen van een correcte en volledige aanvraag. Een rentmeester weet om welke subsidiabele werkzaamheden het gaat en welke alternatieven er bestaan. Heeft uw monument bijvoorbeeld niet de hoofdfunctie ‘Wonen’, dan is wellicht de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) of bijvoorbeeld de subsidie herbestemming en verduurzaming van toepassing. Bekijk hier wat een rentmeester voor u kan doen.

Bent u nu al benieuwd of aankomend onderhoud onder deze subsidie valt? Of wellicht een andere subsidie? Doe hier de subsidiecheck.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 21 januari 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.