Transponeringstabel VvE modelreglementen

1973 1983 1992 2006
Definities art.1 art.1 art.1 art.1
Algemene bepalingen art.2 t/m 7
Regeling omtrent gebruik, beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en –zaken. art.2 t/m 8 art.9 t/m 15 art.9 t/m 16 art.16 t/m 24
Regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van privégedeelten. art.9 t/m 16 art.16 t/m 23 art.17 t/m 23 art.25 t/m 34
Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. art.17 art.3 art.3 art.9 en 10
Jaarlijkse exploitatierekening, begroting en te storten bijdragen art.18 en 19 art.4 t/m 7 art.4 t/m 7 art.11 t/m 14
Het in gebruik geven door de eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker. art.20 t/m 22 art.24 t/m 26 art.24 t/m 26 art.35 t/m 38
Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot bijdragen in de schulden en kosten die voor gemeenschappelijke rekening zijn. art.23 art.2 art.2 art.8
Ontzegging gebruik privégedeelten. art.24 art.27 art.27 art.39
Overdracht van een appartementsrecht. art.25 art.28 art.28 art.40
Regeling omtrent verzekeringen. art.26 art.8 art.8 art.15
Overtredingen. art.27 art.29 art.29 art.41
Huishoudelijk Reglement. art.28 art.44 art.44 art.59
Oprichting Vereniging van Eigenaars en vaststelling van de statuten van de Vereniging:
– Algemene Bepalingen; art.29 t/m 31 art.30 t/m 32 art.30 t/m 32 art.42 t/m 44
– Vergadering van Eigenaars; art.32 t/m 39 art.33 t/m 40 art.33 t/m 40 art.45 t/m 52
– Bestuur van de Vereniging; art.40 t/m 42 art.41 t/m 43 art.41 t/m 43 art.53 t/m 56
– Raad van Commissarissen en commissies. art.57 en 58
Wijziging en opheffing van de splitsing. art.60 en 61
Geschillenbeslechting. art. 62
Slotbepaling. art.45 art.63
Annex: variatie op het reglement. (art.20, 20a, 21, 22, 25a) (art.24, 24a, 25, 26, 28a) (art.24, 26a, 26b, 26c, 26d

Transponeringstabel VvE modelreglementen