VvE Incasso Hulp

Voor abonnees van Nederlandvve.nl introduceren wij in samenwerking met Rezeev de VvE Incasso Hulp. Onze dienst biedt u een praktische en gestroomlijnde manier om uw VvE-incassoprocedure voor te bereiden en vervolgens effectief uit handen te geven aan de specialisten van Rezeev.

Als u te maken heeft met achterstallige betalingen binnen uw VvE, biedt onze VvE Incasso Hulp de benodigde hulp bij incasso om het proces te vereenvoudigen. We begeleiden u stap voor stap door het opstellen van een incassobesluit en procesmachtiging, en ondersteunen u bij het versturen van de vereiste veertiendagenbrief. Rezeev neemt daarna het incassotraject over, waarbij zowel het minnelijke traject als eventuele gerechtelijke procedures professioneel worden afgehandeld.

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u meer weten over onze abonnementen voor VvE’s? Klik dan hier.

Voor abonnees: log in via deze pagina om direct toegang te krijgen tot de VvE Incasso Hulp. Na het inloggen vindt u hieronder de VvE Incasso Hulp met alle nodige informatie en de stappen die u kunt ondernemen.

VvE Incasso Hulp

 U heeft op de website van Nederlandvve.nl gelezen dat Rezeev specialist is op het gebied van VvE incasso.

Wat moet u zelf doen?

Incassobesluit/procesmachtiging

Om een vordering ter incasso uit handen te kunnen geven, moet er een incassobesluit en een procesmachtiging zijn.  Met een incassobesluit geeft de VvE haar bestuur toestemming om de vordering naar Rezeev te sturen.

Het bestuur van de VvE heeft – om zo nodig – een gerechtelijke procedure te beginnen toestemming nodig van de VvE om hiertoe over te gaan. Dit wordt een procesmachtiging genoemd. Beide onderwerpen kunt u (standaard) op de agenda voor de vergadering zetten en opnemen in de notulen en combineren in een incassobesluit.

Een tekstvoorbeeld van een incassobesluit vindt u hier.

Wettelijk verplichte aanmaning: de veertiendagenbrief (WIK-brief)

Om in de gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke incassokosten vergoed te krijgen- van een particuliere debiteur- moet er een zogeheten veertiendagenbrief (WIK-brief) aan de debiteur gestuurd zijn. In de juridische praktijk bestaat discussie over de vraag of in een VvE-incassozaak deze veertiendagenbrief verstuurd dient te worden. Rezeev is van mening dat dit niet het geval is. Omdat veel VvE’s en VvE-beheerders deze zogeheten veertiendagenbrief wel gebruiken, zullen wij hieronder de belangrijkste eisen benoemen en vindt u een link naar een voorbeeld van een brief die aan alle eisen voldoet. U kunt dan in ieder geval een brief versturen die qua inhoud aan alle juridische eisen voldoet.

De debiteur moet een bepaalde termijn gegeven worden om kosteloos de achterstand te voldoen. Deze termijn moet op één van de volgende manieren geformuleerd worden: u dient te betalen “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. De Hoge Raad heeft bepaald dat andere formuleringen niet juist zijn. Verkeerd geformuleerde termijnen leiden sowieso tot afwijzing van de gevorderde incassokosten. Het bedrag aan incassokosten, dat na die periode verschuldigd wordt, moet expliciet genoemd worden. De verschuldigde btw over de incassokosten moet apart worden vermeld.

Klik hier voor een voorbeeld van de veertiendagenbrief (WIK-brief).

Wat gaat Rezeev voor uw VvE doen?

Rezeev benadert in het minnelijk incassotraject uw debiteur schriftelijk, telefonisch en/of per email. Hierbij wordt rekening gehouden met de ‘buren-relatie’.

Rezeev werkt samen met een deurwaarder die voor u – mocht dit nodig zijn – de gerechtelijke procedure kan voeren. Het verloop en de lengte van de procedure zijn afhankelijk van het verweer van uw wederpartij. De kosten die betaald moeten worden aan de Rechtbank voor het behandelen van de zaak, de griffierechten en de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarden, mogen wij niet voorschieten. Wij vragen u daarvoor een voorschot.

Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan en er een vonnis gewezen is, doet de gerechtsdeurwaarder aan uw debiteur bevel om aan dit vonnis te voldoen. Mocht uw debiteur ook dan niet tot betaling overgaan, dan zijn er diverse mogelijkheden om het vonnis ten uitvoer te leggen. Denk hierbij aan beslag op het inkomen, de inboedel en uiteraard het appartement van uw debiteur.

Een overzicht van ons VvE-incassotraject vindt u hier

Algemene informatie

U krijgt 24/7 online inzage in uw dossier(s).

Uw debiteur krijgt de mogelijkheid de vordering via iDEAL te betalen (via de website van Rezeev of whatsapp)

Snelle afdracht van gelden;

Het gehele incassotraject wordt door Rezeev van A tot Z voor u verzorgd.

Wat heeft Rezeev nodig om uw opdracht te kunnen behandelen?  

 • naam, adres, woonplaats debiteur
 • emailadres, mobiel nummer en/of vast nummer
 • incassobesluit/procesmachtiging
 • kopieën van de verstuurde aanmaningen
 • recente debiteurenkaart (hoogte vordering en hoe is deze opgebouwd)
 • volledige naam + bankrekeningnummer VvE

Dien hier uw vordering in:

Op de werkzaamheden van Rezeev zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze voorwaarden hier.
Indien u de vordering van de VvE aan ons uit handen wilt geven of advies wilt ontvangen, neemt u dan contact op met Rezeev via info@rezeev.nl of 06-14536019.

  Uw bedrijfsgegevens:  JaNee


  JaNee

  Ondertekening: