Schrijven voor Nederlandvve.nl

Nederlandvve.nl is altijd geïnteresseerd in leuke, interessante of leerzame artikelen voor en over VvE‘s. Wilt u uw artikel onder de aandacht brengen van een breed publiek dat specifiek op zoek is naar informatie over VvE’s? Dan komen wij graag met u in contact.

Bij elk door u geschreven artikel wordt uw naam (en indien van toepassing: ook uw bedrijfsnaam) geplaatst, met een link naar uw website, uw LinkedIn pagina of uw bedrijfspagina. Aan de te schrijven artikelen stellen we maar aan paar eisen:

  • u heeft een complete bedrijfsvermelding. Deze kunt u aanvragen via https://www.nederlandvve.nl/voor-bedrijven/
  • het artikel dient door u zelf geschreven te zijn, is niet eerder elders gepubliceerd en omvat circa 400 tot 700 woorden;
  • het artikel moet met VvE’s te maken hebben, maar de vorm (column, nieuwsitem, beschouwing of anders) bepaalt u. U kunt bovendien in overleg met de redactie kiezen of het artikel als informatiepagina, handleiding of nieuwsitem wordt gepubliceerd;
  • het artikel mag niet tot doel hebben een product of dienst aan te prijzen, maar uw mening mag u natuurlijk wel degelijk bekend maken in het artikel;
  • het artikel dient in correct Nederlands geschreven te zijn en Nederlandvve.nl heeft te allen tijde het recht artikelen naar eigen inzicht redactioneel aan te passen, en;
  • het auteursrechtenbeleid van Nederlandvve.nl is van toepassing.