VvE Beheer Amsterdam

Een professionele VvE-beheerder. Binnen de branche één van de grotere organisaties in Nederland. Brede dienstverlening.

Onze dienstverlening samengevat

Administratief en bestuurlijk beheer
 Adviseren van bestuur en leden door een vaste accountmanager.
 Afstemmen vergaderstukken tijdens een bestuursvergadering.
 Organiseren, bijwonen, notuleren en eventueel voorzitten van de jaarvergadering.
 Uitvoeren van vergaderbesluiten.
 Bijhouden ledenadministratie en verwelkomen nieuwe leden.
 Beheer van de verzekeringsportefeuille en afhandeling van schadeclaims.

Financieel beheer
 Debiteuren-, crediteuren- en grootboekadministratie.
 Openen en beheren bankrekeningen van de VvE.
 Innen van de VvE-bijdrage, bewaken van achterstanden, voeren van incassoprocedures.
 Opstellen jaarrekening en begroting met begeleidend advies.
 Begeleiden van kascommissie.
 Afrekenen definitieve VvE-bijdrage (jaarresultaat).

Technisch beheer
 Behandelen van en adviseren over reparatieverzoeken en schademeldingen.
 24/7 bereikbaar voor urgente zaken.
 Adviseren over en afsluiten op benodigde contracten.
 Het actualiseren en doorrekenen van de meerjarenonderhoudsbegroting.
 Het adviseren over, voorbereiden van en toezicht houden op projectmatig onderhoud.

Overige
 Digitaal accorderen van facturen door het bestuur.
 24 uur toegang tot Twinq.
 Overzicht voor het bestuur over alle technische & financiële zaken in Twinq.

5 redenen om te kiezen voor VvE Beheer Amsterdam:

1. Vakkennis en kwaliteit: onze organisatie is één van 30 SKW-gecertificeerde VvE-beheerders.
2. Transparant: op elk moment van de dag online inzage in de actuele status van uw VvE.
3. Inkoopvoordeel: met 1.100 VvE’s in beheer maken wij scherpe afspraken met aanbieders.
4. Marktkennis: wij selecteren kundige, betrouwbare bedrijven op elk vakgebied.
5. Persoonlijk: u heeft een vaste accountmanager: korte lijnen en duidelijke communicatie.

Bedrijfsnaam VvE Beheer Amsterdam
E-mailadres info@vvebeheer-amsterdam.nl
Website http://www.vvebeheer-amsterdam.nl
Telefoonnummer Vast 020 - 520 90 00
Bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL
Amsterdam