VvE Incasso Toolkit

Om de VvE’s die abonnee zijn bij Nederlandvve.nl iets extra’s te kunnen bieden hebben wij samen met BoitenLuhrs Incasso|Gerechtsdeurwaarders de VvE Incasso Toolkit ontwikkeld. Met deze VvE Incasso Toolkit kunt u gemakkelijk zelf uw vve incasso procedure voorbereiden en uit handen geven.

Wilt u meer weten over de abonnementen voor VvE’s? Klik dan op deze link.

Als u al abonnee bent dan kunt u via deze pagina inloggen. U ziet daarna hieronder de VvE Incasso Toolkit.

BoitenLuhrs  Incasso|Gerechtsdeurwaarders VvE Incasso toolkit

 U heeft op de website van Nederlandvve.nl gelezen dat BoitenLuhrs Incasso|Gerechtsdeurwaarders dé specialist is op het gebied van VvE incasso.

Wat moet u zelf doen?

Incassobesluit/procesmachtiging

Om een vordering ter incasso uit handen te kunnen geven, moet er een incassobesluit en een procesmachtiging zijn.  Met een incassobesluit geeft de VvE haar bestuur toestemming om de vordering naar BoitenLuhrs te sturen.

Het bestuur van de VvE heeft – om zo nodig – een gerechtelijke procedure te beginnen toestemming nodig van de VvE om hiertoe over te gaan. Dit wordt een procesmachtiging genoemd. Beide onderwerpen kunt u (standaard) op de agenda voor de vergadering zetten en opnemen in de notulen en combineren in een incassobesluit.

Een tekstvoorbeeld van een incassobesluit vindt u hier.

Wettelijk verplichte aanmaning: de veertiendagenbrief (WIK-brief)

Om in de gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke incassokosten vergoed te krijgen- van een particuliere debiteur- moet er een zogeheten veertiendagenbrief (WIK-brief) aan de debiteur gestuurd zijn. In de juridische praktijk bestaat discussie over de vraag of in een VvE-incassozaak deze veertiendagenbrief verstuurd dient te worden. BoitenLuhrs Incasso|Gerechtsdeurwaarders is van mening dat dit niet het geval is. Omdat veel VvE’s en VvE-beheerders deze zogeheten veertiendagenbrief wel gebruiken, zullen wij hieronder de belangrijkste eisen benoemen en vindt u een link naar een voorbeeld van een brief die aan alle eisen voldoet. U kunt dan in ieder geval een brief versturen die qua inhoud aan alle juridische eisen voldoet.

De debiteur moet een bepaalde termijn gegeven worden om kosteloos de achterstand te voldoen. Deze termijn moet op één van de volgende manieren geformuleerd worden: u dient te betalen “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. De Hoge Raad heeft bepaald dat andere formuleringen niet juist zijn. Verkeerd geformuleerde termijnen leiden sowieso tot afwijzing van de gevorderde incassokosten. Het bedrag aan incassokosten, dat na die periode verschuldigd wordt, moet expliciet genoemd worden. De verschuldigde btw over de incassokosten moet apart worden vermeld.

Klik hier voor een voorbeeld van de veertiendagenbrief (WIK-brief). Hoe de incassokosten te berekenen, vindt u hier op de website van BoitenLuhrs.

Wat gaat BoitenLuhrs  voor uw VvE doen?

BoitenLuhrs benadert in het minnelijk incassotraject uw debiteur schriftelijk, telefonisch en/of per email. Hierbij wordt rekening gehouden met de ‘buren-relatie’.

Wij ondersteunen inmiddels al meer dan 10.000 VvE’s bij incassoproblemen.

Bij BoitenLuhrs zijn juristen werkzaam die voor u – mocht dit nodig zijn – de gerechtelijke procedure kunnen voeren. Het verloop en de lengte van de procedure zijn afhankelijk van het verweer van uw wederpartij. De kosten die betaald moeten worden aan de Rechtbank voor het behandelen van de zaak, de griffierechten, mogen wij niet voorschieten. Wij vragen u daarvoor een voorschot.

Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan en er een vonnis gewezen is, doet een gerechtsdeurwaarder van BoitenLuhrs aan uw debiteur bevel om aan dit vonnis te voldoen. Mocht uw debiteur ook dan niet tot betaling overgaan, dan zijn er diverse mogelijkheden om het vonnis ten uitvoer te leggen. Denk hierbij aan beslag op het inkomen, de inboedel en uiteraard het appartement van uw debiteur.

Een overzicht van ons VvE-incassotraject vindt u hier

Algemene informatie

Uw vordering wordt behandeld door een gespecialiseerd VvE-team.

U krijgt online inzage in uw dossier(s).

Uw debiteur krijgt de mogelijkheid de vordering via iDEAL te betalen.

Het gehele incassotraject wordt door BoitenLuhrs Incasso|Gerechtsdeurwaarders van A tot Z voor u verzorgd.

Wat heeft BoitenLuhrs nodig om uw opdracht te kunnen behandelen?  

 – naam, adres, woonplaats debiteur

– incassobesluit/procesmachtiging

– kopieën van de verstuurde aanmaningen

– recente debiteurenkaart (hoogte vordering en hoe is deze opgebouwd)

– volledige naam + bankrekeningnummer VvE

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze voorwaarden hier.

Indien u de vordering van de VvE aan ons uit handen wilt geven of advies wilt ontvangen, neemt u dan contact op met BoitenLuhrs Incasso|Gerechtsdeurwaarders via sales@boitenluhrs.nl of 088-999 36 66.