Alles over het DMJOP – Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

MJOP en DMJOP: Wat is het Verschil?

Voordat we dieper ingaan op het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), is het belangrijk om tw weten wat het verschil is met het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat veel VvE’s op dit moment gebruiken. Een MJOP is een planningstool die helpt bij het systematisch beheren van onderhoudswerkzaamheden aan een gebouw over een periode van meerdere jaren. Het richt zich hoofdzakelijk op het onderhoud, de reparatie en vervanging van bestaande bouwdelen.

Een DMJOP gaat een stap verder door duurzaamheid als een kerncomponent te integreren. Naast het plannen van regulier onderhoud, neemt een DMJOP aspecten van energiebesparing, milieuvriendelijke praktijken en toekomstbestendige renovaties in beschouwing. Dit betekent dat een DMJOP niet alleen kijkt naar wat er nu moet gebeuren aan het gebouw, maar ook hoe het gebouw kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wat is een DMJOP?

Een DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan) is een net als een MJOP een uitgebreid plan dat helpt bij het plannen en financieren van onderhoudswerkzaamheden aan een gebouw over een langere periode, doorgaans 15 tot 25 jaar, met een sterke focus op duurzaamheid. Het gaat hierbij niet alleen om het in kaart brengen van de huidige staat van het gebouw, maar ook het plannen van upgrades en verbeteringen die bijdragen aan energie-efficiëntie en milieuverantwoordelijkheid oftewel duurzaamheid.

Waarom is een DMJOP Belangrijk voor VvE’s?

Een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is van belangrijk voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om verschillende redenen:

 1. Toekomstgerichte Onderhoudsplanning: Een DMJOP stelt VvE’s in staat om proactief te plannen voor onderhoud en renovaties over een langere termijn. Dit helpt bij het voorkomen van plotselinge, onvoorziene reparatiekosten en zorgt voor een gestructureerde aanpak van onderhoudswerkzaamheden.
 2. Focus op Duurzaamheid: In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, helpt een DMJOP VvE’s om milieuvriendelijke keuzes te maken. Dit omvat het toepassen van energiebesparende maatregelen, het gebruik van duurzame materialen en het implementeren van groene technologieën, wat leidt tot een vermindering van de ecologische voetafdruk van het gebouw.
 3. Financiële Efficiëntie en Waardebehoud: Door langetermijnplanning kunnen VvE’s kosten efficiënter beheren en budgetteren. Dit leidt tot een betere financiële stabiliteit van de VvE en helpt bij het behouden of zelfs verhogen van de waarde van het vastgoed.
 4. Regelgeving en Subsidies: Met toenemende regelgeving op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie, helpt een DMJOP VvE’s om aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. Bovendien kunnen VvE’s mogelijk in aanmerking komen voor subsidies en financiële steun voor duurzame renovaties.
 5. Comfort en Leefbaarheid: Duurzame verbeteringen aan een gebouw dragen niet alleen bij aan milieuvoordelen, maar verbeteren vaak ook het comfort en de leefbaarheid voor de bewoners. Bijvoorbeeld, betere isolatie leidt tot een aangenamer binnenklimaat en lagere energiekosten.
 6. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Door te kiezen voor een DMJOP tonen VvE’s hun betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties zoals duurzaamheid en milieu. Dit kan het imago van de VvE versterken en bijdragen aan een positieve perceptie in de gemeenschap.

Hoe maak je een DMJOP?

Het maken van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een gestructureerd proces dat rekening houdt met zowel de huidige staat van het gebouw als de langetermijndoelstellingen voor duurzaamheid. De stappen om samen te komen tot een goed DMJOP zijn de volgende:

 1. Startfase en Voorbereiding:

  • Betrokkenheid van Leden: Betrek alle VvE-leden vanaf het begin bij het proces. Zorg voor transparantie en onderstreep het belang van het DMJOP.
  • Professionele Inschakeling: Overweeg het inschakelen van een deskundige, zoals een bouwkundige of een gespecialiseerde consultant, om een grondige beoordeling van het gebouw uit te voeren en te adviseren over duurzaamheidsopties.
 2. Analyse van de Huidige Staat:

  • Gebouwinspectie: Laat een uitgebreide inspectie van het gebouw uitvoeren om de huidige staat van onderhoud te bepalen.
  • Identificatie van Onderhoudsbehoeften: Identificeer noodzakelijke reparaties, vervangingen en verbeteringen.
 3. Duurzaamheidsanalyse:

  • Energie-Efficiëntie: Beoordeel mogelijkheden voor energiebesparing, zoals isolatie, energiezuinige verlichting, en zonne-energiesystemen.
  • Milieuvriendelijke Materialen: Overweeg het gebruik van duurzame, gerecyclede of milieuvriendelijke materialen voor onderhoud en renovaties.
 4. Opstellen van het Plan:

  • Langetermijnplanning: Stel een gedetailleerd plan op voor onderhoud, vervangingen en verbeteringen voor de komende 15 tot 25 jaar.
  • Budgettering: Maak een realistische begroting, inclusief kosten voor duurzame verbeteringen, en zorg voor een planning van de financiering.
 5. Financieel Beheer:

  • Reserveringsfonds: Bepaal de vereiste bijdragen aan het reservefonds op basis van de geplande uitgaven.
  • Subsidies en Financiering: Onderzoek mogelijkheden voor subsidies en financiering voor duurzame projecten.
 6. Implementatie en Uitvoering:

  • Contracten en Aanbestedingen: Zorg voor duidelijke contracten met aannemers en leveranciers, met aandacht voor duurzaamheidseisen.
  • Toezicht op Werkzaamheden: Houd toezicht op de uitvoering om te zorgen dat deze in overeenstemming is met het plan.
 7. Monitoring en Evaluatie:

  • Regelmatige Beoordeling: Evalueer de voortgang en de effectiviteit van het DMJOP periodiek.
  • Flexibiliteit: Wees bereid het plan aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals nieuwe technologieën of gewijzigde wetgeving.

Aandachtspunten bij het maken van een DMJOP:

 • Communicatie: Zorg voor heldere communicatie met alle betrokkenen, inclusief VvE-leden en externe partijen.
 • Juridische en Regelgevingsaspecten: Houd rekening met alle relevante wet- en regelgeving rondom vastgoedonderhoud en duurzaamheid.
 • Balans tussen Kosten en Duurzaamheid: Zoek een evenwicht tussen duurzaamheidsdoelstellingen en de financiële haalbaarheid voor de VvE.
 • Bewustzijn en Educatie: Educatie van de leden over het belang en de voordelen van duurzaam onderhoud kan helpen bij het verkrijgen van draagvlak.

Het ontwikkelen van een DMJOP is een proces dat zorgvuldige planning en overweging vereist, maar het resultaat is een toekomstbestendig, duurzaam en financieel beheersbaar vastgoed voor de VvE.