SVVE Subsidies – Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

SVVE subsidies voor de VvE

SVVE biedt subsidies aan VvE’s voor het verduurzamen van hun gebouwen, waaronder energiebesparende maatregelen en warmtepompen​​.

Wijzigingen in 2024

Vanaf 2024 zijn er belangrijke wijzigingen in de SVVE subsidies:

  • Subsidie voor diverse duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
  • Bonussubsidie voor biobased isolatiematerialen.
  • Soepelere eisen voor monumenten.
  • Subsidies voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur​​​​.

Subsidie voor Oplaadpuntenadvies en Basislaadinfrastructuur (2024)

Doelgroep en Budget

Deze subsidies richten zich op VvE’s met eigen parkeergelegenheid. Het totale budget is €10 miljoen met een looptijd tot 2027​​​​.

Oplaadpuntenadvies

VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor een advies over het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto’s op hun parkeerplaatsen​​​​.

Basislaadinfrastructuur

Subsidie voor het aanleggen van basislaadinfrastructuur is beschikbaar vanaf 2024, met specifieke voorwaarden en een maximale subsidie van €100 per parkeerplaats​​​​.

Subsidie voor Verduurzamingsonderzoek en -advies (2024)

Budget en Doelgroep

Een budget van €48,5 miljoen is beschikbaar voor verduurzamingsonderzoeken en -adviezen. De doelgroep omvat VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties​​.

Subsidieaanvraag

VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor verschillende soorten onderzoeken en adviezen, waaronder energieadvies, DMJOP, en asbestinventarisatie​​.

Voorwaarden Verduurzamingsmaatregelen vanaf 2024

Budget en Looptijd

Er is een totaalbudget van €48,5 miljoen beschikbaar voor de periode tot 2027​​.

Uitzonderingen en Voorwaarden

Subsidie is niet beschikbaar voor gebouwen met een bouwjaar na 2013 of voor commercieel vastgoed binnen VvE’s. De VvE moet de maatregelen laten uitvoeren door deskundige bedrijven​​.

Isolatiemaatregelen

Specifieke eisen gelden voor verschillende isolatiemaatregelen, waaronder minimale isolatiewaardes en oppervlaktes​​.

Biobased Isolatiemateriaal

Er is een bonus beschikbaar voor het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen​​.

Subsidiebedragen

Subsidiebedragen zijn vastgesteld voor diverse verduurzamingsmaatregelen, waaronder isolatie en duurzame warmteopties​​.