Nietig of vernietigbaar VvE besluit

Een VvE besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. Het gevolg van een nietig besluit is echter anders dan van een vernietigbaar besluit van de VvE. Bovendien zijn de mogelijkheden om op te treden tegen dergelijke besluiten anders.

Nietigheid en vernietigbaarheid

Een nietig besluit is een besluit dat in strijd is met de wet of de splitsingsakte en het toepasselijk modelreglement. Besluiten waarvoor de VvE geen beslissingsbevoegdheid heeft, zijn ook nietig. Een nietig besluit kan niet genomen worden en moet worden geacht niet te bestaan. Een vernietigbaar besluit is een besluit dat in strijd is met de bepalingen in de akte van splitsing over hoe besluiten tot stand komen: bijvoorbeeld over de vereiste meerderheid van bepaalde besluiten, het quorum of over de wijze van oproepen voor de vergadering. Ook zijn besluiten van de vergadering die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of VvE-besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid vernietigbaar.

Acties tegen nietige en vernietigbare besluiten

Hoewel een nietig besluit van de VvE moet worden geacht niet te bestaan, kan het voorkomen dat het besluit toch uitgevoerd wordt. VvE leden kunnen zich verzetten tegen uitvoering van het besluit door een beroep te doen op de nietigheid. Dat kan door aan (het bestuur van) de VvE duidelijk te maken dat het besluit nietig is en dat niet overeenkomstig het besluit gehandeld zal worden. Alternatief is om zekerheid te krijgen door bij de rechter de nietigheid in te roepen. Dit gaat door middel van een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Win hierover tijdig juridisch advies in.

Als er sprake is van een vernietigbaar besluit, kan bij de kantonrechter een laagdrempelige verzoekschriftprocedure gestart worden. Dit moet binnen een maand nadat degene die het besluit wil laten vernietigen kennis heeft genomen van het besluit of daarvan kennis heeft kunnen nemen. Om termijnoverschrijding te voorkomen, kan het beste geteld worden vanaf de dag van de vergadering.