VvE Beheerder

Volgens de modelreglementen kan de VvE-vergadering een VvE beheerder benoemen. Volgens het reglement voert de VvE beheerder, voor zover overeengekomen, de volgende taken uit voor de vereniging:

  • Incasseren van de inkomsten,
  • Doen van de uitgaven,
  • Bijhouden van de boekhouding,
  • Verstrekken van specificaties aan bestuur of eigenaren.

Op grond van de meeste reglementen heeft de vergadering de mogelijkheid tot het aangaan van overeenkomsten die afwijken van laatste opsomming of hier punten aan toevoegen, zoals technisch beheer. Voor het vinden van een geschikte beheerder van uw VvE kunt u de Handleiding VvE-beheerder vinden gebruiken of u raadpleegt direct de databas van VvE beheerders op deze site.

Links en gerelateerde pagina’s

Artikelen (nieuws en opinie) over VvE-beheer
VvE-beheerders in de Nederlandvve.nl bedrijvengids
Handleiding VvE-beheerder vinden
Handleiding VvE beheerovereenkomst opzeggen
Model beheerovereenkomst en gedragscode voor VvE-beheerders van VGM NL