Onbekend maakt onbemind; de meeste VvE beheerders doen fantastisch werk

‘Onbekend maakt onbemind’ is een veelgehoord spreekwoord: wat men niet kent, dat heeft men niet lief. Wij zijn van mening dat dit spreekwoord bij uitstek van toepassing is op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en op VvE-beheerders in het bijzonder. Wanneer VvE-leden niet begrijpen hoe een VvE functioneert, begrijpen ze als gevolg daarvan niet wat de functie is van de beheerder en wat deze eigenlijk doet. Een VvE is met verschillende reglementen en wetten ingewikkeld georganiseerd, vaak hebben mensen er geen interesse voor en verdiepen zich daarom niet in de materie. Bovendien worden veel leden pas met de VvE geconfronteerd als er iets mis gaat.
Een beheerder neemt een VvE veel – of vaak zelfs alle – werkzaamheden uit handen. Door het onbegrip van de VvE, begrijpt men ook het werk van de beheerder niet. Als gevolg hiervan en als gevolg van de brede aandacht die klachtenmeldpunten de laatste tijd krijgen, vergeet men dat het overgrote deel van de beheerders zeer goed werk verricht.

Onbekend

Er worden bij ons veel vragen of klachten voorgelegd over het (dis)functioneren van VvE-beheerders. Vaak begint men met de opmerking dat de beheerder zijn werk niet goed doet. Nadere bestudering van de zaak leert ons dan vaak dat de beheerder wel degelijk handelt zoals hij moet handelen: hij voert bijvoorbeeld besluiten van de vergadering uit of handelt conform de reglementen. Een voorbeeld hiervan is een klacht die wij onlangs hoorden over een beheerder die aangaf dat een bepaald Huishoudelijk Reglement niet goedgekeurd kon worden. De klager vond dit belachelijk: de beheerder mocht zich hier niet mee bemoeien. Wij constateerden dat meerdere bepalingen van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement in strijd waren met de Akte van Splitsing en hebben aan de klager uitgelegd dat ze daardoor nietig zouden zijn. Deze begreep onze uitleg en concludeerde dat de beheerder zijn werk niet slecht, maar juist goed heeft gedaan.

Wanneer mensen begrijpen waarom iemand handelt zoals hij doet, zal het handelen minder vaak als negatief bestempeld worden: men ziet dan niet meer de onbegrijpelijke handeling, maar de reden die daaraan ten grondslag ligt. VvE-leden leren na onze uitleg dat de beheerder niet anders kan en dat het eigenlijk erg goed is dat deze de reglementen strikt handhaaft. Op deze manier wordt meer kennis van het functioneren van de VvE gekweekt en daarmee begrip voor de beheerder.

Onbemind

Nadat Nederlandvve.nl in december 2011 een klachtenmeldpunt introduceerde, volgden meerdere partijen dit initiatief. Lancering van de nieuwe klachtenlijnen werd gecombineerd met enorm veel media-aandacht; iets wat wij indertijd absoluut niet wilden. Het resultaat is verbluffend geweest: alle klachtenlijnen, waaronder de onze, werden massaal bezocht en het regende klachten. Kennelijk concludeerde men uit het feit dat de klachtenlijnen bestaan dat er iets flink mis zou zijn in de branche. Een onterechte conclusie leerden wij: hoewel het aantal klachten meer dan vervijfvoudigd is (!), is het aantal terechte klachten gelijk gebleven. Met andere woorden: het resultaat van de media aandacht is dat men negatief is gaan denken over een beroepsgroep en daarom is gaan klagen. VvE’s met terechte klachten wisten de klachtenlijn sowieso al te vinden, dus dat is niet veranderd door de media-aandacht.

De pot verwijt de ketel?

Eerlijk is eerlijk: ook wij maken ons schuldig aan het publiceren van negatieve berichten over VvE beheerders, echter doen wij dit met mate en met een paar voor de hand liggende redenen. Allereerst zijn de klachten een aanleiding om een bepaald VvE gerelateerd onderwerp uit te lichten: meerdere klachten of vragen met betrekking tot een bepaald onderwerp geeft namelijk aan dat daarover te weinig bekend is. Daarnaast kunnen zowel VvE-leden als VvE-beheerders leren van anderen. Bovendien gaat er van de berichten een waarschuwende werking uit naar beheerders die net zo handelen als de (anonieme) beheerder die onderwerp is van ons artikel. Tenslotte worden de beheerders in extreme gevallen bij naam genoemd, zodat er een waarschuwende werking van het bericht uitgaat naar de VvE’s die zaken wensen te doen met deze beheerder.

Overigens schrijven wij niet enkel over misstanden in de beheerbranche, maar ook over frauderende incassobureau’s of foute aannemers.

Meestal (vol)koren zonder kaf

Verreweg de meeste beheerders die wij kennen zijn gepassioneerde professionals die liefde hebben voor het veelzijdige vak. Het zijn personen met veel kwaliteiten; ze hebben boekhoudkundige kennis, juridische kennis en bovenal mensenkennis waarmee ze een vergadering in goede banen kunnen leiden. Dit artikel heeft zeker niet tot doel om het gebruik van de klachtenlijn te ontmoedigen, integendeel: hoe meer klachten wij ontvangen, zowel terecht als onterecht, zorgt ervoor dat wij door kunnen gaan met het informeren van VvE-leden en het publiceren van op de praktijk gebaseerde artikelen. En mocht een klacht terecht zijn; dan helpen wij zowel beheerder als VvE door een oplossing te vinden.

Gerelateerd

VvE Beheerder moet juridische kennis hebben (artikel / opinie)
Handleiding VvE-beheerder vinden (handleiding)
VvE Vraagbaak
TIP: “Is een VvE verplicht?” Misverstanden uit de wereld (artikel)
– Het verleidelijke vriendje van de VvE-beheerder (Artikel / opinie, september 2013)

Dienstverleners

Zoek hier naar een beheerder voor uw VvE

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 9 oktober 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.