Top 3 opmerkelijke VvE zomerverhalen

De zomervakantie is voor de meesten inmiddels voorbij. Wij beginnen in ieder geval weer het werkende ritme op te pakken. Rustig is het deze zomer op de site in ieder geval niet geweest; we kregen de afgelopen maanden een paar honderd VvE-vraagbaak vragen voor onze kiezen. Daar zaten zoals altijd weer wat pareltjes tussen, die we graag met jullie delen. De namen die we gebruiken zijn natuurlijk niet van echte VvE-leden, de verhalen zijn wel echt, maar hier en daar aangepast zodat niet meer na te gaan is om welke VvE het gaat. Gelijkenissen met u bekende casussen berusten dus louter op toeval.

Nr. 3: Megaclaim

Anoushka laat met toestemming van de VvE een uitbouw plaatsen. De werkzaamheden zijn inmiddels 17 jaar geleden afgerond. Haar appartement heeft een breukdeel van 50% en er is slechts één andere eigenaar. Het appartement is met ongeveer 5% in grootte toegenomen als gevolg van de uitbouw en de leden spreken samen af dat haar breukdeel naar 70% gaat. Zo heeft de andere eigenaar ook nog een beetje profijt van de aanbouw. Waarom voor deze verhouding is gekozen is verder onduidelijk, wel is duidelijk dat de nieuwe breukdelen nooit zijn vastgelegd in een gewijzigde akte van splitsing. Anoushka komt nu terug op de indertijd gemaakte (en nergens vastgelegde) afspraken. Het andere VvE lid start een procedure bij de rechtbank om de akte gewijzigd te krijgen: het breukdeel moet – aldus de verzoeker – officieel op 70% gesteld worden. Anoushka voert verweer en vordert álles wat ze de afgelopen jaren – op grond van de dan geldende akte – teveel heeft betaald (20% van alle kosten dus). Aangezien de fundering onlangs is vervangen, gaat het om een heel fiks bedrag, wellicht meer dan de uitbouw ooit gekost heeft…

Nr. 2: U bent ontslagen!!!

VvE Bestuurders kunnen door de vergadering te allen tijde worden ontslagen. Nou ja, bijna alle bestuurders kunnen ontslagen worden, Bart niet. Deze zomer hoorden we van Bart dat hij ontslagen was. Hij stelt zich vervolgens op het standpunt dat zijn ontslag onrechtmatig was omdat er – als gevolg van zijn ontslag – nog slechts 2 bestuurders zouden zijn. En aangezien er volgens Bart zowel een voorzitter, penningmeester en secretaris moet zijn, kon hij niet ontslagen worden. Nadat wij Bart ervan overtuigd hadden dat dit (a) niet waar is, (b) dit los van de ontslagbevoegdheid stond van de vergadering en (c) dat zelfs de rechter een ontslag niet ongedaan kan maken, gaf hij aan dat wij ongelijk hadden. Daarna kregen we van Bart te horen dat de vergadering hem bovendien niet kon ontslaan omdat hij bij de KvK staat ingeschreven, en zo ging de mailwisseling nog even door. Bart besloot zijn laatste mail met: “ik vind van niet dus u heeft het mis

Nr. 1: Koude oorlog

Nelson is het niet eens met de wijze waarop het bestuur te werk gaat. Zo neemt het bestuur zelfstandig beslissingen over groot onderhoud zonder daartoe bevoegd te zijn. Daarnaast krijgt Nelson ondanks herhaalde verzoeken geen enkele inzage in de administratie van de VvE. Het ergste is wellicht nog dat het bestuur weigert opdracht te geven een heftige lekkage op te lossen omdat het onderhoud pas over twee jaar gepland staat. Hierop besluit Nelson zijn bijdragen op te schorten. Het bestuur pikt dat niet en begint met het opleggen van boetes (ook zonder daartoe zelfstandig bevoegd te zijn). De boetes worden vanzelfsprekend niet betaald. Het bestuur reageert door het pasje voor de parkeergarage te laten deactiveren. Als dat vervolgens ook niet het gewenste effect heeft, wordt hem de toegang tot de vergadering ontzegd. Nelson heeft een advocaat ingeschakeld, maar deze mag van het bestuur ook niet de vergadering in; volgens het bestuur is Nelson namelijk, totdat hij zijn betalingsachterstand inlost, geen volwaardig lid van de VvE. Nelson en zijn advocaat zijn inmiddels een procedure gestart.

Gerelateerd

Top 5 meest bizarre VvE verhalen (VvE Nieuws, 22-05-2013)

– Top 3 meest foute VvE-bestuurders (VvE Nieuws, 6-10-2013)

– Top 3 vreemde VvE besluiten (VvE Nieuws, 18-11-2013)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 19 augustus 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.