Utrecht beperkt splitsen van woningen om overlast tegen te gaan

UTRECHT – De gemeente Utrecht gaat in oude volksbuurten het splitsen van woningen in meerdere appartementsrechten aan banden leggen om zo het woon- en leefklimaat te waarborgen. Al in januari 2011 verscheen op RTV Utrecht een uitzending (bekijk hieronder) waarin bewoners actie eisen tegen het splitsen van woningen omdat daardoor de bevolkingsdichtheid in verschillende straten zou kunnen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Volgens bewoners heeft dit grote overlast tot gevolg doordat de woningen niet geschikt zijn om meerdere gezinnen te huisvesten. Sinds januari werkt het college van Burgermeester en Wethouders aan het facetbestemmingsplan Woningsplitsing I, welke sinds 2 augustus bij de gemeente ter inzage ligt. 

In Utrecht worden jaarlijks meer dan 250 woningen gesplitst. Op dit moment wordt bij het verlenen van een splitsingsvergunning slechts gekeken naar de bouwkundige conditie van de woningen. Er wordt niet gekeken naar de gevolgen van splitsing op de leefbaarheid en het woonklimaat. Een gevolg van splitsen is dat meerdere huishoudens een woning zullen betrekken welke voorheen door slechts één huishouden bewoond werd. De dunnen wanden (vaak nog half-steens) tussen de woningen in de oude wijken zorgen dan voor geluidsoverlast.

Met de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is het mogelijk geworden om in het bestemmingsplan ook regels op te nemen over (bescherming van) leefbaarheid. Dit gecombineerd met het toenemende aantal klachten heeft ertoe geleid dat het college van B&W nu het nieuwe bestemmingsplan presenteert.

Het bestemmingsplan verbied het splitsen van woningen in de wijken Zuilen, Ondiep, Schepenbuurt, Lombok, Pijlsweerd, Vogelenbuurt, Gruttersdijk, Wittevrouwen, Wilhelminapark, Oudwijk Dichterswijk en Rivierenwijk. Ontheffing kan alleen verleend worden op basis van bijvoorbeeld woonoppervlak of bijzondere ligging van de woning.

Uitzending RTV Utrecht d.d. 26 januari 2011

Facetbestemmingsplan Woningsplitsing I inzien
Het plan ligt van 2 tot en met 31 augustus ter inzage bij het Informatiecentrum gemeente Utrecht aan de Vinkenburgstraat 26 (ingang Neudeflat) en de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen aan het Rachmaninoffplantsoen 61.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 7 augustus 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.