VvE-beheerder maakt potje van afrekening stookkosten

Een VvE-beheerder uit Werkendam heeft een rommeltje gemaakt van de administratie stookkosten van diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE). Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Rotterdam. En niet alleen van de administratie werd een potje gemaakt, ook in de procedure liet de beheerder steken vallen. Zo had ze weliswaar een advocaat ingeschakeld om zichzelf en de door haar beheerde VvE te vertegenwoordigen, maar die had geen verweer ingediend. De redactie van Nederlandvve.nl beschikt over het originele vonnis en bespreekt wat er gebeurde.

Vier VvE’s, één CV-ketel: verdeling stookkosten

In deze zaak gaat het om vier gebouwen in Gorinchem die samen één CV-ketel delen. Die ketel bevindt zich in één van de gebouwen. Het energiecontract staat op naam van een andere VvE. Die VvE wordt hierna aangeduid als VvE 2. VvE 1 neemt samen met de andere drie VvE’s warm water af van de collectieve CV-ketel. Alle vier de VvE’s worden aanvankelijk beheerd door dezelfde beheerder uit Werkendam. In 2020 wisselt VvE 1 van beheerder. De vier VvE’s hebben wel nog altijd een gemeenschappelijke stookkostenadministratie. De nieuwe beheerder komt erachter dat er al sinds 2018 geen juiste afrekening stookkosten is opgesteld. Daarnaast zijn de jaarrekeningen van VvE 1 over de jaren 2018 tot en met 2020 niet opgesteld.

Beheerder geeft geen inzage in administratie en afrekening stookkosten

De voormalig beheerder van VvE 1 geeft echter geen inzage in de gemeenschappelijke administratie, waaronder de afrekening stookkosten. VvE 1 besluit daarom de beheerder te dagvaarden. Ook VvE 2 wordt gedagvaard: het energiecontract staat immers op haar naam. Gevorderd wordt (onder andere en kort gezegd) dat stukken worden verstrekt aan VvE 1 en dat de afrekening stookkosten alsnog met terugwerkende kracht in orde wordt gemaakt.

VvE en beheerder veroordeeld op straffe van een dwangsom

Omdat de beheerder de afrekening stookkosten niet in orde heeft gemaakt en de daarop betrekking hebbende stukken niet verstrekt, wordt zij veroordeeld om een en ander alsnog in orde te maken. Ook VvE 2 wordt veroordeeld. Die beschikt immers, net zoals de beheerder, over die stukken. Aldus de rechtbank. Omdat de beheerder ondanks herhaalde verzoeken en sommaties nog niet heeft gepresteerd, vindt de rechtbank het nodig om een dwangsom aan de veroordeling te koppelen. De beheerder heeft zich namelijk weigerachtig opgesteld en heeft blijkbaar een prikkel nodig om de veroordeling na te komen.

Beheerder in gebreke met afrekening stookkosten

De beheerder en VvE 2 hebben drie weken om hun verplichtingen na te komen. Gebeurt dat niet, dan verbeuren zij een dwangsom van €500,- voor iedere dag die daarop volgt, met een maximum van €10.000,-. Het is de redactie van Nederlandvve.nl bekend dat tot op heden geen uitvoering is gegeven aan het vonnis van de rechtbank.

 

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 15 maart 2024.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.