Stappenplan Zonnepanelen VvE’s – Toelichting stap 5

<Terug naar toelichting bij stap 4 –  Terug naar stappenplan>

 

Na de goedkeuring door de ALV zijn voor het plaatsen van de zonnepanelen voldoende offertes opgevraagd en uitonderhandeld. Bekend is nu wat deze maatregelen uiteindelijk gaan kosten. De financiering moet definitief bepaald worden. In de meeste gevallen zal de splitsingsakte niet gewijzigd hoeven te worden.

De uitvoering van de werkzaamheden moeten georganiseerd worden. Dat kan intern, binnen de VvE met behulp van vrijwilligers gedaan worden of er kan een externe partij bij worden betrokken. Vanzelfsprekend geniet iemand met bouwkundige kennis daarbij de voorkeur.

Indien het beheer uitbesteed is, niet alleen financieel, maar ook op technisch vlak, kan er ook voor worden gekozen om de (technische) VvE-beheerder hierbij te betrekken.

Tips

Van belang is dat bij de uitvoering rekening gehouden wordt met een aantal aspecten:

  • De kwaliteit van de uitvoering moet goed vastgelegd worden;
  • De termijnen en de daaraan verbonden overschrijdingen moeten worden besproken;
  • De rapportages voor de oplevering en moeten goed gevolgd worden;
  • Afgesproken wordt dat tussentijdse betalingen of depots pas worden aangesproken nadat de VvE akkoord gaat met de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.

Bij het aanstellen van een (betaalde) externe deskundige bestaan in principe een tweetal vergoedingstructuren.

  1. Een vergoeding als % van de gerealiseerde omzet. Dit is wat veel beheerders en adviseurs doen waardoor ze ook borg kunnen staan voor onafhankelijkheid. Dit is onder meer zinvol als door de aannemer kwaliteitsgaranties worden afgegeven. Voordeel hierbij is dat van te voren duidelijk is welke kosten deze begeleiding met zich meebrengt
  2. Een vergoeding op uurbasis. Dit heeft als voordeel dat er altijd zorgvuldig wordt gehandeld. Nadeel is dat de kosten hiervan niet van te voren bekend zijn. Wel kan er een maximum aantal uren afgesproken worden, zodat bekend is wat de maximale kosten zijn.
 <Terug naar toelichting bij stap 4 –  Terug naar stappenplan>