Handleiding VvE reservering bepalen

Twijfelt u hoe hoog de reservering van de VvE moet zijn? En weet u hoeveel geld er in het reservefonds moet zitten? Gebruik onderstaande handleiding om de reservering en de hoogte van het reservefonds vast te stellen.

Deze handleiding kunt u tevens gebruiken naast de handleiding VvE begroting maken: op de begroting staat de jaarlijkse reservering, die u met onderstaande handleiding vaststelt, vermeld.

  1. MJOP – Laat door een deskundige een conditiemeting (definitie) en een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP, definitie) opstellen. In het MJOP staat vermeld welk bedrag er de komende jaren nodig is om het noodzakelijk onderhoud te bestrijden. De conditiemeting vermeld in welke staat de bouwdelen zijn en hoe urgent bepaald onderhoud reeds nu is.
  2. MJOP LEZEN – In de resultaten van het bouwkundig onderzoek kunt u nalezen welk bedrag over 5 jaar nodig is, welk bedrag over 7 jaar, etcetera. U deelt al deze bedragen door het aantal jaren tussen vandaag en het moment dat het onderhoud waarschijnlijk verricht zal moeten worden (zie rekenvoorbeeld in stap 3).
  3. REKENVOORBEELD – Een voorbeeld:

    VERDER LEZEN? Neem nu een abonnement bij Nederlandvve.nl door hier te klikken.