VvE begrippenlijst – Woorden met de M

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter M

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter M. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Maandelijkse bijdrage – Zie servicekosten.

Machtiging – Zie Volmacht of klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.

Meerderheid van stemmen – De helft +1. Zie ook gekwalificeerde meerderheid. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier

Meerjaren onderhoudsplan / MJOP – Het meerjaren onderhoudsplan (ook wel MJOP, MOB, MJOB of meerjaren onderhoudsbegroting genoemd) is een overzicht van alle bouwdelen van het pand en wanneer deze aan onderhoud toe zijn. Daarnaast geeft het MJOP ook aan hoeveel dit onderhoud ongeveer zal gaan kosten. Een MJOP zorgt ervoor dat de financiële begroting zorgvuldig opgesteld kan worden en voorkomt dat de leden van de VvE moeten bijbetalen als onderhoud verricht moet worden. Zie ook conditiemeting. Wilt u weten welk bedrijf voor uw VvE een MJOP op kan maken? Raadpleeg dan onze database van bedrijven. Zie ook de informatiepagina over het meerjaren onderhoudsplan.

Modelreglement – Het modelreglement is een verzameling van artikelen die gezamenlijk een model vormen om door de notaris te worden gebruikt bij het maken van de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In de loop der jaren zijn er door de KNB (Koninklijke Notariële Broederschap) verschillende modelreglementen gepubliceerd, de oudste dateert van 1972 en de nieuwste is in 2006 gepubliceerd. Op deze pagina kunt u alle versies van het modelreglement downloaden.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter M. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter M begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.