VvE begrippenlijst -Q-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Quorum – Het quorum is het minimaal aantal aanwezige stemmen op de vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Indien besluiten worden genomen in een vergadering waarin minder dan het quorum aanwezig is, dan zijn deze besluiten nietig. Stakende stemmen tellen mee voor het quorum. Het quorum dat op uw VvE van toepassing is, is te vinden in de splitsingsakte (definitie) en het modelreglement (definitie). Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier.