VvE begrippenlijst – Woorden met de Q

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter Q

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter Q. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Quorum – Het quorum is het minimaal aantal aanwezige stemmen op de vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Indien besluiten worden genomen in een vergadering waarin minder dan het quorum aanwezig is, dan zijn deze besluiten nietig. Stakende stemmen tellen mee voor het quorum. Het quorum dat op uw VvE van toepassing is, is te vinden in de splitsingsakte (definitie) en het modelreglement (definitie). Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter Q. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter Q begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.