VvE begrippenlijst – Woorden met de K

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter K

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter K. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Kadaster – Het kadaster is een overheidsinstelling die een register bij houdt van onroerende zaken in Nederland, waaronder gebouwen en grond. Daarnaast bewaart het kadaster ook belangrijke documenten die met onroerende zaken te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koop- of hypotheekaktes of aan de splitsingsaktes van de VvE.

Kamer van Koophandel / KvK – De Kamer van Koophandel houdt een register bij van bedrijven en andere rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Voor sommige rechtspersonen is inschrijven in het handelsregister verplicht, zo ook voor VvE’s. Door deze inschrijving is het voor derden kenbaar wie het bestuur is en wie ze kunnen benaderen met vragen. Voor meer informatie over het belang van de KvK inschrijving, kunt u dit artikel lezen. Tot slot hebben wij nog een handige handleiding over hoe u uw VvE in kunt schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Kascommissie – Een kascommissie is een commissie bestaande uit één of meerdere personen die door de vergadering van eigenaars zijn gekozen om de jaarstukken te controleren. Voor meer informatie over de jaarstukken of de taak van de kascommissie, klikt u hier.

Klachtenonderhoud – Een stelpost op de financiële begroting die aangeeft hoeveel men dat jaar vermoed uit te gaan geven aan onvoorzien onderhoud zoals kleine lekkages, een liftstoring, het bijwerken van wat kitnaden, etcetera.

Kostenverdeelsleutel – Zie Verdeelsleutel

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter K. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter K begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.