VvE begrippenlijst – Woorden met de I

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter I

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter I. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Inboedelverzekering – De inboedelverzekering is een verzekering voor alle spullen in het appartement. Het gaat dan om spullen die niet ‘nagelvast’ aan de muren, plafonds of vloeren verbonden zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan meubels, computers, televisie, etcetera. De VvE sluit zelf geen inboedelverzekering af. U moet daar als appartementseigenaar zelf voor zorgen. Voor de verzekeringen die door de VvE afgesloten moeten worden, klikt u hier.

Incassobesluit – Als u in een appartement woont en de splitsingsakte van de VvE van voor 2006 is, dan heeft de VvE voor het uit handen geven van een incasso een zogenaamd incassobesluit nodig. Is er binnen uw VvE geen incassobesluit aanwezig, dan raden wij u aan om dit besluit te gaan nemen. U kunt daarvoor gebruik maken van een voorbeeldbesluit.

Incassokosten – Kosten die door het bestuur, de beheerder of het incassobureau in rekening kunnen worden gebracht wanneer een VvE lid zijn bijdragen niet of te laat betaald. Sinds 1 juli 2012 zijn de incassokosten vastgelegd in een wettelijke regeling: klik hier voor meer informatie.

Ingebrekestelling – Het sturen van een ingebrekestelling is de laatste stap voordat een openstaande vordering naar een incassobureau of deurwaarder gestuurd wordt. De eerste stap is het sturen van een herinnering en / of aanmaning. Voor een overzicht van wat u kunt doen om achterstallige betalingen te innen, kunt u onze handleiding incasseren achterstallige bijdragen raadplegen.

Index – Zie Appartementsindex.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter I. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter I begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.