VvE begrippenlijst – Woorden met de J

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter J

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter J. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Jaarstukken – De boekhouding van de VvE over een verstreken boekjaar. Onder jaarstukken vallen de exploitatierekening (winst- en verliesrekening) en de balans. Meer informatie over de jaarstukken van de VvE kunt u op deze pagina lezen.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter J. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter J begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.