VvE begrippenlijst – Woorden met de N

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter N

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter N. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Natura (uitkering in ~) – Een uitkering in natura door de verzekeringsmaatschappij van de VvE houdt in dat de maatschappij een aannemer, schoonmaakbedrijf of andere partij inschakelt om de schade van deVvE te herstellen. De VvE wordt dus niet geconfronteerd met facturen, administratieve handelingen, etcetera. Zie ook de Handleiding schade melden bij VvE verzekering.

Nietig besluit – Een nietig besluit wordt juridisch geacht nooit te hebben bestaan. Het gaat om besluiten die in strijd zijn met de wet of tegenstrijdig aan zijn aan het splitsingsreglement. Zie ook vernietigbaar besluit. Klik hier voor meer informatie over nietige en vernietigbare VvE-besluiten.

Notariële akte – Ook wel authentieke akte genoemd. Een notariële akte is een door de notaris opgemaakt en ondertekend stuk. De splitsingsakte is een notariële akte.

Notulen – Verslag van de vergadering van eigenaars. In de notulen staan alle besluiten vermeld die tijdens de vergadering zijn genomen. De notulen moeten naar alle eigenaren verzonden worden (ook naar hen die niet aanwezig waren op de vergadering) binnen de in de splitsingsakte vermelde termijn.

Nutsbedrijf – Een nutsbedrijf is een bedrijf dat voorzieningen zoals gas, water en elektra levert.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter N. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter N begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.