VvE begrippenlijst – Woorden met de U

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter U

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter U. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Uitnodiging – De uitnodiging of oproep (de splitsingsakte en het modelreglement hebben het over oproep) geeft aan de VvE leden aan waar, wanneer en waarover vergaderd zal gaan worden. Om een voorbeeld uitnodiging te downloaden, klikt u hier, voor de handleiding vergadering organiseren klik u hier.

Uitschrijven vergadering – Ook wel convocatie genoemd. Zie hiervoor onder uitnodiging.

Uittredingskosten – Kosten die door de beheerder of bestuurder in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden verricht bij verkoop van een appartementsrecht. Deze kosten mogen niet altijd in rekening worden gebracht! Zie ook toetredingskosten.

Unaniem – Als een besluit unaniem wordt goed – of afgekeurd, betekend dit dat iedereen hetzelfde stemt. Dus iedereen stemt voor of iedereen stemt tegen het voorstel. Sommige besluiten moeten unaniem genomen worden, bij andere is een (gekwalificeerde) meerderheid vereist. Zie ook algemene stemmen.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter U. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter U begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.