VvE begrippenlijst – Woorden met de G

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter G

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter G. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Gebruikersverklaring – Een door de huurder van een appartement ondertekend stuk, waarin de huurder verklaard akkoord te gaan met, en zich te zullen gedragen naar, de eisen die de splitsingsakte en hethuishoudelijk reglement stellen. Klik hier voor meer informatie over de gebruikersverklaring en de gevolgen van het niet ondertekenen ervan.

Gekwalificeerde meerderheid – Een gewone meerderheid is de helft + 1 (zie meerderheid van stemmen). Voor sommige besluiten, zoals het wijzigen van de splitsingsakte, is een grotere meerderheid vereist: de zogenaamde gekwalificeerde meerderheid. Als dit vereist is, kunt u dat vinden in de akte van splitsing. Hier staat dan dat bepaalde besluiten met een 2/3e of 3/4e (of andere gekwalificeerde) meerderheid genomen moeten worden. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier.

Gewone meerderheid – De helft + 1. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier.

Glasverzekering – Deze verzekering dekt schade aan ruiten en zit niet standaard in de opstalverzekering. Als glas niet meeverzekerd is, kan de VvE besluiten alsnog deze verzekering op te stellen of de eigenaren kunnen dit individueel doen.

Griffierecht – Als u naar de rechter gaat met het verzoek om een uitspraak te doen (bijvoorbeeld voor een vervangende machtiging), bent u griffierecht verschuldigd. Dit zijn de kosten om uw zaak in behandeling te nemen. Let op dat, bijvoorbeeld als u een zaak verliest, er mogelijk nog andere kosten aan de procedure verbonden zijn zoals eventueel uw advocaat (indien u deze heeft) of de proceskosten van de tegenpartij. De hoogte van het griffierecht voor uw zaak (sektor kanton) kunt u hier bekijken.

Grijswatersysteeem – Een grijswatersysteem is een installatie om afvalwater van huishoudelijk gebruik te hergebruiken. Het afvalwater is afkomstig uit douche, wasmachine of vaatwasser en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het toilet door te spoelen. Grijs water dankt zijn naam aan de grijze kleur die het krijgt door zeepresten.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter G. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter G begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.