VvE begrippenlijst – Woorden met de H

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter H

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter H. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Herbouwwaarde – De herbouwwaarde is van belang voor de opstalverzekering. De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om het pand opnieuw te bouwen als het totaal verloren is gegaan, bijvoorbeeld door brand. Het is van groot belang dat de herbouwwaarde reëel is. Als hij te laag is, keert de verzekering niet meer uit en kan het pand niet opnieuw gebouwd worden bij totaal verlies. Wij raden dan ook altijd aan om de herbouwwaarde te laten taxeren. Op deze site kunt u een bedrijf zoeken dat de herbouwwaarde voor u kan taxeren.

Herinnering – Indien een debiteur (VvE lid) een betalingsachterstand heeft moet u een herinnering sturen. Een herinnering is vriendelijk van toon en bedoeld om het VvE lid erop te wijzen (eraan te herinneren) dat de bijdragen nog niet zijn voldaan. Mocht aan de herinnering geen gehoor worden gegeven, dan kunt u een aanmaning sturen om ervoor te zorgen dat er alsnog betaald gaat worden. Zie ook onze handleiding voor het incasseren van de achterstallige bijdragen. U kunt daar ook een voorbeeld herinnering vinden en printen.

Hoofdsplitsing – Zie ook ondersplitsing. Onder de hoofdsplitsing vallen de appartementsrechten die later onder gesplitst worden. Bij een ondersplitsing is een appartementsrecht zelf ook gesplitst in meerdere appartementsrechten.

Huishoudelijk Reglement – Het huishoudelijk reglement bevat afspraken tussen de eigenaren over hoe zij zicht zullen gedragen. Te denken valt aan afspraken over geluid of gebruik van de algemene ruimtes. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de vergadering der eigenaars, echter is niet verplicht. Lees hier meer over het Huishoudelijk Reglement.

Hydrofoor – Een hydrofoor is een drukverhogingsinstallatie (pomp) die ervoor zorgt dat de bovenste etages van een pand voldoende waterdruk hebben.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter H. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter H begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.