VvE begrippenlijst -W-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

WA-verzekering – Zie AansprakelijkheidsverzekeringOf klik hier voor alle informatie over VvE verzekeringen.

Warmtewet – Wet waarin een aantal verplichtingen (zoals maximum tarieven en administratieve plichten) voor warmteleveranciers zijn opgenomen. De wet is op 1 januari 2014 in werking getreden. VvE’s worden vanaf die datum als leverancier in de zin van de Warmtewet gezien indien er gebruik wordt gemaakt van een collectief verwarmingssysteem zoals blokverwarming. Klik hier voor alle informatie over de Warmtewet en VvE’s.

Woningverbeteringen (individuele) – Zie Eigenaarsbelang. Of klik hier voor alle informatie over VvE verzekeringen.

WOZ-waarde – De fiscale waarde van een woning of appartement waarover belasting betaald moet worden.