VvE begrippenlijst -L-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Last onder bestuursdwang – Zie Bestuursdwang.

Lid / leden – Iedereen die eigenaar is van een appartementsrecht is van rechtswege (dat wil zeggen: automatisch) lid van de VvE. Lees hier meer over het lidmaatschap. Onder de leden van de VvE vallen dus alle eigenaren en mede-eigenaren.

Ledenbijdrage(n) – De kosten die elk lid van de VvE maandelijks verschuldigd is. Ook wel ‘Servicekosten’ genoemd. Lees hier alles over de ledenbijdragen / servicekosten van de VvE.