VvE begrippenlijst – Woorden met de L

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter L

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter L. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Last onder bestuursdwang – Zie Bestuursdwang.

Lid / leden – Iedereen die eigenaar is van een appartementsrecht is van rechtswege (dat wil zeggen: automatisch) lid van de VvE. Lees hier meer over het lidmaatschap. Onder de leden van de VvE vallen dus alle eigenaren en mede-eigenaren.

Ledenbijdrage(n) – De kosten die elk lid van de VvE maandelijks verschuldigd is. Ook wel ‘Servicekosten’ genoemd. Lees hier alles over de ledenbijdragen / servicekosten van de VvE.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter L. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter L begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.