VvE begrippenlijst – Woorden met de S

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter S

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter S. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Schade-expertise – Als de VvE schade heeft geleden welke gedekt is door een van de verzekeringen van de VvE, dan komt het voor dat de maatschappij wil controleren of het bedrag dat de VvE opgeeft voor herstel, klopt. Daarvoor schakelt de maatschappij dan een schade-expert in. Zie ook: Contra-expertise en de Handleiding schade melden bij VvE verzekering.

Servicekosten – Servicekosten zijn de kosten die de eigenaren / VvE leden elke maand aan de VvE betalen. De servicekosten worden gebaseerd op de begroting; daarop staat welke kosten de VvE in dat jaar denkt te gaan hebben. Ook is in de begroting een post reservering voor groot onderhoud opgenomen. Lees hier alles over de servicekosten van de VvE.

Short Stay – Short Stay is het voor korte tijd verhuren van een geheel appartement (i.t.t. een deel ervan, zie Social Travel, hierna) aan toeristen. Hiervoor is bijna altijd een vergunning van de gemeente nodig en bovendien kan het verboden zijn in de akte van de VvE. Lees voor meer informatie dit artikel.

Slapende Vereniging van Eigenaars – Een slapende VvE is een VvE waarin niet vergaderd wordt, waarin geen bijdragen worden betaald en waar geen begroting is opgemaakt. Daarnaast is een slapende VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kortom: een slapende VvE is niet actief en er gebeurd weinig. Dit kan voor problemen zorgen op het moment dat onderhoud verricht moet worden; vaak komen de VvE leden dan voor een verassing te staan en moeten ze forse bedragen in kas van de VvE storten om het onderhoud uit te kunnen voeren.  Daarnaast is het inmiddels zelfs zo dat banken geen hypotheek meer verstrekken als de VvE niet actief is. Zorg daarom altijd voor een gezonde en actieve VvE. Zie ook Activeren VvE. Of gebruik de Handleiding activeren slapende VvE om uw VvE wakker te schudden! Weet u niet of uw VvE actief of slapen is? Doe dan nu de VvE Actief Test.

Social Travel – Social Travel is een fenomeen waarbij appartementseigenaren een deel van hun appartement verhuren aan toeristen. Vaak is hier een vergunning van de gemeente voor nodig en bovendien (daarnaast) kan het in de splitsingsakte verboden zijn. Zie Short Stay hiervoor en dit artikel.

Splitsingsakte of splitsingsreglement – De splitsingsakte is een notariële akte die opgemaakt is om het pand te kunnen splitsen in appartementsrechten. In de akte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VvE. Daarnaast kan de akte bepalen dat er verschillende verdeelsleutels zijn. Het reglement van de VvE (splitsingsreglement) is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaald de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. Bijna altijd wordt in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement en geeft de akte wijzigingen of aanvullingen op dit modelreglement. Voor het downloaden van de modelreglementen klikt u hier. De splitsingsakte van uw eigen VvE kunt u bij uw VvE opvragen. Het wijzigen van de splitsingsakte is niet eenvoudig. Voor een handleiding klikt u hier.

Splitsingstekening – De splitsingstekening is een onderdeel van de splitsingsakte en is een plattegrond van alle etages van de VvE waarop aangegeven staat welke appartementsrechten er zijn en wat de algemene ruimtes zijn.

Staking van stemmen – Wanneer de stemmen staken betekent dit dat men niet voor of tegen een besluit stemt. De stem geldt dan enkel voor bepaling van het quorum. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier.

Statuten – Zie Splitsingsreglement

Stelpost – Een stelpost is een post op de financiële begroting waarvan het nog onduidelijk is of deze aangewend moet worden. Een veel voorkomende stelpost is de post voor klachtenonderhoud.

Stemrecht – Elke appartementseigenaar heeft het recht om in de vergadering van eigenaars het woord te voeren en zijn stem uit te brengen over besluiten die op de agenda staan. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier

Stemverhouding – In de splitsingsakte staat vermeld hoe zwaar de stemmen van elke eigenaar gewogen moeten worden. Dit is tevens van belang voor berekening van het quorum (zie ook: quorum). Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier

Stookkosten – In sommige VvE’s komen bovenop de servicekosten (zie: servicekosten). Dit is het geval indien er een gezamenlijke verwarmingsinstallatie in het pand aanwezig is. Jaarlijks krijgen de VvE leden dan een afrekening van hun aandeel in de stookkosten.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter S. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter S begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.