VvE begrippenlijst – Woorden met de D

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter D

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter D. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Debiteur – Debiteuren zijn de VvE leden die verplicht zijn hun bijdrage elke maand te voldoen. Soms ontstaat er een betalingsachterstand; voor tips om deze te incasseren kunt u de daarvoor bestemde handleiding raadplegen.

Debiteurenstaat – Een debiteurenstaat is een overzicht van alle bedragen die een debiteur moet betalen en een overzicht van alle betalingen die zijn binnen gekomen van deze debiteur. Het verschil tussen wat binnen is gekomen en verschuldigd is, is de betalingsachterstand of voorstand.

Decharge – Decharge is het goedkeuren van door het bestuur gevoerd beleid of goedkeuren van de jaarstukken. Decharge wordt verleend door de vergadering van eigenaars. Het effect van decharge is dat niet meer het bestuur, maar de gehele VvE verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. Decharge hoeft niet als een apart agendapunt opgenomen te worden, echter volgt uit het goedkeuren van de jaarstukken en het akkoord gaan met de toelichting van het bestuur over het gevoerde beleid. Decharge strekt zich overigens niet uit tot datgene wat voor de vergadering onbekend is of tot wanbeleid of misstanden. Voor meer informatie over decharge, klik hier.

Dotatie – Zie Reservering.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter D. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter D begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.