VvE begrippenlijst -D-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Debiteur – Debiteuren zijn de VvE leden die verplicht zijn hun bijdrage elke maand te voldoen. Soms ontstaat er een betalingsachterstand; voor tips om deze te incasseren kunt u de daarvoor bestemdehandleiding raadplegen. Wilt u een incassobureau inschakelen? Dan kan dat direct via Nederlandvve.nl:klik hier.

Debiteurenstaat – Een debiteurenstaat is een overzicht van alle bedragen die een debiteur moet betalen en een overzicht van alle betalingen die zijn binnen gekomen van deze debiteur. Het verschil tussen wat binnen is gekomen en verschuldigd is, is de betalingsachterstand of voorstand.

Decharge – Decharge is het goedkeuren van door het bestuur gevoerd beleid of goedkeuren van de jaarstukken. Decharge wordt verleend door de vergadering van eigenaars. Het effect van decharge is dat niet meer het bestuur, maar de gehele VvE verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. Decharge hoeft niet als een apart agendapunt opgenomen te worden, echter volgt uit het goedkeuren van de jaarstukken en het akkoord gaan met de toelichting van het bestuur over het gevoerde beleid. Decharge strekt zich overigens niet uit tot datgene wat voor de vergadering onbekend is of tot wanbeleid of misstanden. Voor meer informatie over decharge, klik hier.

Dotatie – Zie Reservering.