VvE begrippenlijst – Woorden met de R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter R

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter R. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Rechtsbijstandverzekering – Een verzekering die ervoor zorgt dat de VvE juridische bijstand kan krijgen op het moment dat ze deze nodig heeft. Het is geen verplichte verzekering, maar zeker voor grotere VvE’s zeer aan te raden.

Reglement – De reglementen van de VvE bestaan uit verschillende documenten. Zo onderscheiden we de Splitsingsakte (ook: Akte van Splitsing) en het modelreglement (samen vormen deze de statuten) en hethuishoudelijk reglement.

Reserve / Reservefonds – De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet een bedrag gereserveerd worden voor toekomstig onderhoud. Het is een spaarpot om onderhoud uit te kunnen betalen.

Reservering – De reservering (ook wel dotatie genoemd) staat op de winst- en verliesrekening als een kostenpost. De jaarlijkse reservering staat gelijk aan de toename van het reservefonds.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter R. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter R begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.