VvE begrippenlijst -R-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rechtsbijstandverzekering – Een verzekering die ervoor zorgt dat de VvE juridische bijstand kan krijgen op het moment dat ze deze nodig heeft. Het is geen verplichte verzekering, maar zeker voor grotere VvE’s zeer aan te raden.

Reglement – De reglementen van de VvE bestaan uit verschillende documenten. Zo onderscheiden we deSplitsingsakte (ook: Akte van Splitsing)Β en het modelreglement (samen vormen deze deΒ statuten) en hethuishoudelijk reglement.

Reserve / Reservefonds – De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet een bedrag gereserveerd worden voor toekomstig onderhoud. Het is een spaarpot om onderhoud uit te kunnen betalen.

Reservering – De reservering (ook wel dotatie genoemd) staat op de winst- en verliesrekening als een kostenpost. De jaarlijkse reservering staat gelijk aan de toename van het reservefonds.