VvE begrippenlijst -O-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ondersplitsing – Ondersplitsing is als een appartementsrecht gesplitst wordt in meerdere appartementsrechten. Dit komt veel voor bij panden die op een gegeven moment zijn gesplitst in twee appartementsrechten (bijvoorbeeld de bedrijfsruimte op de begane grond als appartementsrecht en de drie bovenwoningen samen als één appartementsrecht). Als de drie bovenwoningen uit het voorbeeld gesplitst worden in drie afzonderlijke appartementsrechten, dan spreken we over ondersplitsing.

Onderverzekering – Als het pand voor minder dan de herbouwwaarde verzekerd is en het gebouw gaat totaal verloren (bijvoorbeeld door brand), dan keert de verzekeringsmaatschappij minder uit dan wat er totaal aan schade is. In dat geval is er sprake van onderverzekering. Klik hier voor meer informatie over de verschillende VvE verzekeringen.

Oproep – Zie uitnodiging.

Oproeptermijn – Het aantal dagen dat in acht moet worden genomen tussen het verzenden van de uitnodiging en het houden van de VvE-vergadering. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, is de vergadering niet juist georganiseerd en zijn de besluiten vernietigbaar. In de Handleiding vergadering organiseren staat per modelreglement de oproeptermijn beschreven.

Opstalverzekering – Ook wel brandverzekering genoemd. De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering van de VvE. Onder deze verzekering valt schade aan de opstal zoals muren, daken, deuren, etcetera. Zie ook glasverzekering en de speciale pagina over de verzekeringen van de VvE.