VvE Verzekeringen

Er zijn verschillende verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE ‘s). Sommige VvE verzekeringen zijn verplicht en andere zijn optioneel. Hieronder treft u een overzicht van de VvE verzekeringen die er zijn en welke soort schade ze dekken. Daarnaast wordt ingegaan op enkele veel voorkomende termen zoals de herbouwwaarde en appartementenclausule.

Opstalverzekering voor de VvE (verplicht)

De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering van de VvE. De opstalverzekering (soms ook gebouwenverzekering genoemd) dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals de gevels, vloeren en muren. Het bestuur van de VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van de VvE (ALV) maakt, op basis van offerte’s, een keuze tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Let bij het afsluiten van de opstalverzekering naast de polisvoorwaarden ook op de hoogte van de premie en het eigen risico. Deze zijn vaak namelijk afhankelijk van elkaar en daarmee kunnen grote voordelen behaald worden. Let er ook op of glas is meeverzekerd. Niet altijd zal het nodig zijn om de ramen van het pand tegen breuk te verzekeren dus kan daar ook een besparing behaald worden.

Herbouwwaarde

De hoogte van de premie van de opstalverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten van het opnieuw bouwen van het pand wanneer deze totaal verloren gaat (bijvoorbeeld door een grote brand). De herbouwwaarde is dus niet hetzelfde als de marktwaarde (de verkoopprijs van alle appartementen bij elkaar) en in de regel vele malen lager. Om onderverzekering te voorkomen is het van belang om periodiek de herbouwwaarde te laten taxeren. Vaak kan de verzekeringsmaatschappij dit voor uw VvE verzorgen. U kunt ook de bedrijvengids op deze site raadplegen voor het vinden van een herbouwwaarde-taxateur.

Appartementenclausule

De appartementenclausule is een clausule (artikel / bepaling) in de polis waarin staat dat als er schade ontstaat door de schuld van één appartementseigenaar, de verzekeraar toch de schade vergoedt. Zelfs als dit normaalgesproken een reden zou zijn om helemaal niets uit te keren. Het bestuur van de VvE is verplicht om ervoor te zorgen dat een appartementenclausule in de polis wordt opgenomen.

Eigenaarsbelang / individuele woningverbeteringen

De meeste opstalverzekeringen gaan ervan uit dat in elk appartement dezelfde (standaard) keuken en badkamer zit. Daardoor zijn woningverbeteringen (zoals een nieuwe keuken of badkamer) meestal niet inbegrepen in de polis van de VvE. Dit kan bij schade tot nare gevolgen leiden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

VvE Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht)

De tweede verplichte VvE verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd). De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dakpan die van het dak waait en schade aan een auto veroorzaakt.

VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (optioneel)

De bestuurders van de VvE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door hun handelen. Omdat er in VvE’s veel geld omgaat, kunnen deze schades hoog oplopen. Daarom kan het verstandig zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandsverzekering voor VvE’s (optioneel)

De rechtsbijstandverzekering van individuele eigenaren of bestuurders geeft geen dekking in gevallen waarbij de VvE partij is. Daarom is het aan te bevelen voor de VvE om een rechtsbijstandverzekering te overwegen. Deze verzekering kan met name van belang zijn als geprocedeerd wordt tegen VvE leden, de gemeente (vergunningen e.d.), etcetera. Let op: voor het incasseren van achterstallige bijdragen is een rechtsbijstandverzekering niet vereist. Dit kan via een incassobureau die zijn kosten in rekening brengt bij de wanbetaler. Klik hier voor de handleiding incasseren achterstallige bijdragen.

Advisering Vve verzekeringen door VvE-beheerder

VvE beheerders moeten een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om over VvE verzekeringen te mogen adviseren. Wat adviseren inhoudt en voor meer informatie over de AFM-vergunning, leest u dit artikel.

Trivia