Au….! Schilder valt van 3-hoog: is de VvE aansprakelijk?

In uw VvE is alles keurig geregeld. Iedereen betaalt op tijd zijn bijdragen, er wordt wel twee keer per jaar vergaderd, er is een MJOP en de sfeer is fantastisch. Mooi! Volgens het MJOP moet het schilderwerk dit jaar aangepakt worden, de vergadering heeft de keuze uit drie offertes en kiest voor de goedkoopste. Ook mooi! Al snel blijkt echter waarom deze schilder zo goedkoop is: het schilders bedrijf werkt namelijk uitsluitend met acrobaten die het liefst een handstand doen in de vensterbank op een zo hoog mogelijke etage en bovendien kennen zij woord ‘steiger’ niet. Zolang er niemand naar beneden dondert, is er niets aan de hand, maar wat nu als er een schilder van 3-hoog naar beneden valt? Au…! Meestal is dit niet alleen pijnlijk voor de zwaargewonde schilder… Wie is er  nu aansprakelijk voor de schade? In dit artikel geven we een inleiding op dit soort aansprakelijkheidskwesties. Aan het slot treft u een link naar een meer uitgebreide informatiepagina

Om te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade als een ongeval zich voordoet is onder meer de vraag van belang of het gaat om een vrijwilliger, werknemer van de VvE of een werknemer van een extern bedrijf. In principe is de VvE alleen aansprakelijk voor eigen werknemers en vrijwilligers, echter zijn er uitzonderingen.

Aansprakelijkheid voor eigen werknemer of vrijwilliger

Als de VvE eigen werknemers in dienst heeft (die op de loonlijst van de VvE staan), dan is de VvE aansprakelijk voor de schade die deze werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit overigens tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dezelfde aansprakelijkheid geldt voor schade die een vrijwilliger lijdt bij uitvoering van zijn werkzaamheden voor de VvE.

Aansprakelijkheid voor werknemer extern bedrijf

In de vorige alinea is vastgesteld dat de VvE aansprakelijk is voor schade die vrijwilligers of eigen werknemers lijden tijdens hun werkzaamheden voor de VvE. Indien de werknemer echter in dienst is van een extern bedrijf, zoals de schilders uit het voorbeeld, dan is niet de VvE (opdrachtgever), maar de werkgever (het schildersbedrijf) aansprakelijk. Indien de schilders uit het voorbeeld het dus prettig vinden, om wat voor reden dan ook, om zonder steiger te werken en komen zij vervolgens ten val, dan is de VvE hiervoor niet aansprakelijk.

Uitzonderingen

Op de hiervoor geschetste regel (slechts werkgever is aansprakelijk, opdrachtgever in beginsel niet) bestaan enkele uitzonderingen. Deze doen zich bijvoorbeeld voor als de VvE teveel instructies geeft (bijvoorbeeld de instructie om geen steiger te plaatsen uit kostenbesparing), wanneer sprake is van opzet of roekeloosheid van de werknemer of wanneer er ongelukken gebeuren doordat er gebreken aan het pand zitten (bijvoorbeeld een schoorsteen die afbreekt en een schilder raakt).

Meer details en bijzonderheden

Dit artikel is slechts bedoeld om een kort overzicht te geven van aansprakelijkheidskwesties. Voor meer details en bijzonderheden verwijzen we naar de informatiepagina aansprakelijkheid voor werknemers, vrijwilligers en bedrijven.

Gerelateerd

– TIP: Handleiding schade melden bij VvE verzekering (VvE-Handleiding)

Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers (informatie)

Aansprakelijkheid voor werknemers, vrijwilligers en bedrijven (informatie)

Lekkage: wie is aansprakelijk voor de schade? (artikel)

– VvE heeft stormschade, wat nu? (VvE Nieuws, oktober 2013)

– TIP: Gebrek of schade; valt het onder de opstalverzekering van de VvE? (VvE-artikelen)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 1 oktober 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.