Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt VvE-bestuurders

Bestuurders van Verenigingen van Eigenaren (VvE) lopen een groot financieel risico. Derden, de vereniging én leden van de vereniging kunnen bestuurders namelijk hoofdelijk aansprakelijk stellen met hun privévermogen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dan zekerheid.

Een artikel van: Centraal Beheer

Vrijwillig VvE-bestuur loopt risico’s

VvE’s zijn wettelijk verplicht om een bestuur aan te stellen dat de belangen behartigt van de bewoners/mede-eigenaren van het pand. Vaak zijn dat vrijwilligers. komen bij dat soort ‘erebaantjes’ goedwillende en betrokken mannen en vrouwen in beeld die al enige bestuurlijke ervaring hebben. Bestuurders realiseren zich hierbij vaak niet dat op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor fouten of nalatigheden in de uitvoering van in hun functie, oftewel onbehoorlijk bestuur.

VvE-bestuur aansprakelijk voor fouten

Het maakt voor de wet geen verschil of zij voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangen. De aansprakelijkstelling kan dus fors in de papieren lopen. Daar zitten bestuurders uiteraard niet op te wachten. Die situatie is verre van ideaal. De gewone aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de vereniging is niet voldoende om de financiële risico’s af te dekken. Die bieden namelijk geen dekking voor een claim die het gevolg is van het functioneren als bestuurder.

VvE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Er is echter een oplossing: de  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE. Deze verzekering is sterk aan te raden omdat het aantal aansprakelijkheidsclaims in Nederland toeneemt. De verzekering beschermt het privévermogen tegen claims op grond van onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de VvE én onzorgvuldig handelen tegenover derden. De dekking geldt ook voor het privévermogen van erfgenamen, echtgenoten, geregistreerde partners en wettelijke vertegenwoordigers.

Voorbeelden aansprakelijkheid VvE-bestuur

 • Een appartementencomplex telt 10 appartementen. In verband met de verkoop van een appartement op 1 juli geeft een bestuurslid een opgave van de stand van het reservefonds. Het bestuurslid meldt dat er € 100.000,- in het reservefonds zit. De werkelijkheid blijkt anders te zijn, er zit namelijk niets in. Dit komt omdat er in het voorjaar groot onderhoud is uitgevoerd. Deze nota is in mei betaald. Het bestuurslid maakte een fout en nam de stand van het reservefonds per 1 januari. Het bestuurslid had dit er niet bij vermeld, terwijl de notaris de stand per 1 juli had opgevraagd. De nieuwe appartementseigenaar stelde het bestuurslid aansprakelijk voor € 10.000,-.
 • Een bestuurslid geeft een schilder een grote klus. Na afloop blijkt er te weinig geld in de kas om de rekening te betalen. De aannemer stelt de het bestuurslid aansprakelijk.
 • Een aannemer doet groot onderhoud aan uw pand. De aannemer gaat failliet. De VvE heeft geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van de aannemer. Daarom stellen de bewoners de bestuursleden aansprakelijk.

Gelukkig hadden deze verenigingen in al deze voorbeelden een bestuurdersaansprakelijkheid VvE.

Video: wanneer is VvE bestuur aansprakelijk?

Wat dekt de verzekering niet?

De aansprakelijkheidsverzekering voor VvE-bestuurders dekt niet alle schade die een bestuurder veroorzaakt. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld aanspraken tegen die bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen. Wel is er dekking voor de bestuurder die aantoont dat zijn handelen of nalaten niet verwijtbaar is. Als blijkt dat de aansprakelijkheidstelling onterecht is dan dekt deze polis wel de kosten die door verweer ontstaan.

VvE verzekeringen controleren

VvE’s doen er goed aan de VvE verzekeringen regelmatig tegen het licht te houden, bijvoorbeeld om onderverzekering te voorkomen. Collectieve verzekeringen kunnen de leden soms veel voordeel opleveren. Klik hier voor de VvE verzekeringen van Centraal Beheer, of raadpleeg de handleiding VvE verzekering afsluiten op deze website via de links hieronder.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 25 februari 2019.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

5 reacties over “Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt VvE-bestuurders

 1. Bob schreef:

  Is dit sluikreclame voor Centraal Beheer ?!

  Bij onbehoorlijk bestuur daadwerkelijk aansprakelijk zijn is heel wat voor nodig, er moet een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

  Bij onbehoorlijk bestuur moet worden gedacht aan bijvoorbeeld opzet of roekeloosheid.

  Denk aan:
  het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner indien de VvE daardoor schade lijdt, of

  bewust onjuiste voorstelling van zaken inzake vermogenspositie en/of voorzieningen, of

  verduistering van zaken (strafbaar handelen).

  Een professioneel bestuur/bedrijf loopt veel meer risico dan een vrijwillig/leken bestuurder.

  Vriendelijke groet, Bob

 2. Henk Kooijman schreef:

  Onze VVE wordt beheerd door een beheerder, echter wij hebben geen bestuursleden, alleen drie vrijwilliger sin adviesraad, die dus geen stem hebben aangezien zij niet zijn aangemeld via KvK. Beheerder heeft geen bestuursaansprakelijkverzekering, wie betaalt wat ingeval van duidelijke nalatigheid?

 3. U. Rathnow schreef:

  Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering probleem: Wij hebben geen intern eigen VvE bestuur maar een beroepsmatig VvE bestuurder/beheerder, deze heeft de ALV voorzitter foutief bij de KvK ingeschreven als VvE bestuursvoorzitter. Maar er is geen bestuursvoorzitter. Op kosten van de VvE heeft de bestuurder destijds een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, (zonder ALV besluit) veronderstellende dat hij (dus de beheerder) via de VvE verzekerd is. Kan dat zomaar ? Na herbenoeming is de ALV voorzitter (zonder andere bevoegdheden), als functionaris ingeschreven bij de KvK. Na herhaald verzoek om voorpagina inzage of copy van de bedrijfsverzekering reageert de bestuurder dat ik ‘geen recht heb op inzage in stukken die rechtstreeks betrekking hebben op (….) en de organisatie en zal ik u geen inzage verschaffen.’ Heb ergens gelezen dat de VvE voorpagina inzage mag verlangen. Hoe zit dat?

 4. Ger Becker Hof schreef:

  Kijk in de acte van splitsing. Meestal staat daarin dat alle leden recht op inzage hebben op alles des VVE betreffend.

 5. Ingeborg Von Liebenstein schreef:

  Wij hebben een VvE met 14 leden. Ons bestuur is gerechtigd om uitgaven tot € 1250,- zonder gekwalificeerde meerderheid van 2/3 deel van de aanwezig uit te brengen stemmen te doen.
  In de Alv van november jl. is er een stemming gehouden om een externe beheerder aan te stellen die ruim 20-25% van onze totale jaarbijdrage als honorarium in rekening brengt.
  Het quorum was 100% en 37% van de aanwezige stemmen was het er niet mee eens om zo’n dure beheerder aan te stellen. Ook hebben deze eigenaren per mail de aan te stellen beheerder geïnformeerd dat een eventueel af te sluiten contract met dit bestuur niet wettig kan zijn, gezien de uitslag van de stemming.
  Toch heeft het bestuur deze beheerder gecontracteerd. Wat kunnen we hiertegen doen?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.