Notaris aansprakelijk voor achterstand VvE bijdragen

Als een appartement wordt verkocht, dan zijn de koper en de verkoper ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de VvE-bijdragen die in het lopende en in het voorgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden. De notaris is daarom verplicht om in de leveringsakte mededeling te doen van het totaalbedrag daarvan. Ook moet de notaris de achterstand inhouden op de koopsom en aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) voldoen. Als de notaris dat niet doet, dan is hij jegens de VvE aansprakelijk. Nederlandvve.nl licht toe hoe dat zit.

Notaris moet achterstand servicekosten voldoen

Als de notaris de achterstand niet opgeeft is de koper niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de verkoper. En als de notaris de achterstand ook niet inhoudt op de koopsom, dan kan de VvE zich dus alleen nog maar verhalen op de verkoper. Maar als die geen verhaal biedt – en dat is niet ondenkbaar, vooral niet als het appartement op een executieveiling wordt verkocht – dan vist de VvE achter het net. Als gevolg van de fout van de notaris kan ze namelijk geen verhaal meer halen op de koper.

Notaris handelt onrechtmatig: vordering blijft daardoor bestaan

Omdat de notaris dan in strijd met een wettelijke plicht heeft gehandeld (zie art. 5:122 BW) heeft gehandeld, staat ook vast dat hij onrechtmatig handelde. De VvE lijdt daardoor schade: die schade is even groot als de vordering die is blijven bestaan en die onverhaalbaar is. De VvE kan daarom vorderen dat de notaris die schade vergoedt, door zelf de achterstand te voldoen. Maar: de VvE zal dan wel moeten kunnen aantonen dat zij geen betaling meer van de verkoper kan krijgen.

Rechtspraak: notaris aansprakelijk jegens VvE

In een zaak waarover de rechtbank Rotterdam in 2012 moest oordelen, had de notaris een onjuist bedrag opgegeven in zijn verklaring en had hij te weinig op de koopsom ingehouden en aan de VvE. Daar ging het over de discussie of stookkosten onder de verschuldigde bijdragen vielen die de notaris moest opgeven. Dat deed hij niet, en inde in plaats van circa €3.000,- slechts €1.500,- van de verkoper. Dat te lage bedrag droeg hij ook aan de VvE af. De rechter vond dat de notaris fout had gehandeld: ook stookkosten vallen onder de bedragen die de notaris moet opgeven en inhouden. De notaris werd veroordeeld om het restant aan de VvE te voldoen.

 

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 11 mei 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.