Innen betalingsachterstand bij verkoop appartement

Wanneer een appartement verkocht wordt, vraagt de notaris het bestuur van de VvE onder andere naar eventuele betalingsachterstanden. De notaris zal het bedrag van de betalingsachterstand innen bij de koper en uitbetalen aan de VvE. Veel VvE bestuurders realiseren zich echter niet dat ze zelfs dan grotendeels achter het net kunnen vissen.

Lopend en voorafgaand boekjaar

De betalingsachterstand die de notaris bij de koper zal innen heeft betrekking de servicekosten en andere bedragen die verschuldigd zijn geworden in het lopende en in het voorafgaande boekjaar, dat bepaalt de wet in artikel 5:122 BW. Voor alle verschuldigde betalingen uit de periode daarvóór is de koper niet hoofdelijk aansprakelijk. De notaris kan die bedragen dus niet innen bij de koper. Als een appartement dus in oktober 2013 verkocht wordt, dan kunnen de bijdragen vanaf 1 januari 2012 tot en met oktober 2013 (1 jaar en 10 maanden) bij de koper geïnd worden. Indien het appartement echter in januari 2014 verkocht wordt, dan gaat het slechts om de bijdragen van 1 januari 2013 tot en met januari 2014 (13 maanden). Kortom: de VvE heeft met betrekking tot de periode daarvoor een verhaal probleem.

Goed incassobeleid loont

Wij raden iedere VvE aan om een strikt incassobeleid te voeren. Niet alleen zorgt een streng beleid voor een waarschuwende werking, maar met name is het zo dat kleine betalingsachterstanden makkelijker te incasseren zijn dan grote. Bovendien loopt de VvE het risico dat bedragen moeilijker – of zelfs helemaal niet – geïnd kunnen worden. Via de website van Nederlandvve.nl kan iedere VvE een incasso uit handen geven.