VvE begrippenlijst – Woorden met de P

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter P

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter P. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Passeren – Passeren is de handeling die de notaris verricht als hij de concept akte definitief maakt door ondertekening van partijen bij de akte en de notaris zelf.

Premievervaldatum – De premievervaldatum is de dag waarop de premie van de verzekering herzien wordt en betaald moet worden. Zie ook contractvervaldatum.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter P. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter P begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.