VvE begrippenlijst -P-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Passeren – Passeren is de handeling die de notaris verricht als hij de concept akte definitief maakt door ondertekening van partijen bij de akte en de notaris zelf.

PremievervaldatumΒ – De premievervaldatum is de dag waarop de premie van de verzekering herzien wordt en betaald moet worden. Zie ook contractvervaldatum.