VvE begrippenlijst – Woorden met de T

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter T

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter T. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Taxatie herbouwwaarde – Zie herbouwwaarde.

Technische commissie – Zie ook commissies. De technische commissie is een commissie die het technisch beheer voor de VvE uitvoert.

Toetredingskosten – Kosten die de beheerder of bestuurder in rekening brengt voor zijn werkzaamheden verricht bij verkoop van een appartementsrecht. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de koper. Zie ook: uittredingskosten.

Tussenpersoon – Een tussenpersoon is een bedrijf dat uw VvE kan adviseren over de verzekeringen van de VvE en bij welke verzekeringsmaatschappij u tegen welke premie en voorwaarden een verzekering kan afsluiten. Zie ook verzekeringsmaatschappij, de informatiepagina over verzekeringen of zoek een tussenpersoon / verzekeraar in onze database.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter T. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter T begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.