VvE begrippenlijst -T-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Taxatie herbouwwaardeΒ – Zie herbouwwaarde.

Technische commissie – Zie ook commissies. De technische commissie is een commissie die het technisch beheer voor de VvE uitvoert.

ToetredingskostenΒ – Kosten die de beheerder of bestuurder in rekening brengt voor zijn werkzaamheden verricht bij verkoop van een appartementsrecht. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de koper. Zie ook: uittredingskosten.

Tussenpersoon – Een tussenpersoon is een bedrijf dat uw VvE kan adviseren over de verzekeringen van de VvE en bij welke verzekeringsmaatschappij u tegen welke premie en voorwaarden een verzekering kan afsluiten. Zie ook verzekeringsmaatschappij, de informatiepagina over verzekeringen of zoek een tussenpersoon / verzekeraar in onze database.