VvE Belang: "Betere VvE door aangepaste wet- en regelgeving"

De wet- en regelgeving voor Verenigingen van Eigenaren is verouderd en versnipperd. Dat staat in veel gevallen een goed functioneren van de VvE in de weg. Daardoor lopen hele wijken het gevaar te verpauperen. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat Stichting VvE Belang aan de slag om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen en te moderniseren. Over een half jaar moet daarover meer duidelijkheid zijn.

Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor appartementseigenaren, pleit al lang voor de vereenvoudiging van wetten en regels. Sinds het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek terecht kwam (1951), zijn er vier keer nieuwe model-splitsingsreglementen tot stand gebracht. In die reglementen staan de regels waaraan de VvE en haar leden zich moeten houden. Het oudste modelreglement is van 1973; het meest recente dateert van 2006, en is aanzienlijk moderner dan de eerdere. Het geeft bijvoorbeeld ook regels voor het vormen van een onderhoudsfonds. De verouderde reglementen zijn echter nog steeds van toepassing op gebouwen die in de jaren tussen 1973 en 2005 gesplitst zijn. En ook voor die oudere gebouwen is onderhoud van groot belang.

Vernieuwing

VvE Belang pleit voor vernieuwing, stelt mr. Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs van VvE Belang. “Wij zijn voorstander van een nieuwe regeling waarin alle splitsingen in Nederland worden ondergebracht; oud en nieuw. Die regeling gaat dan gelden voor alle Verenigingen van Eigenaren.
Samen met het ministerie en een aantal deskundigen (juristen, notarissen en wetenschappers) gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als het gaat om digitaal stemmen (via e-mail bijvoorbeeld), maar ook om het afschaffen van het quorum (het voorgeschreven aantal aanwezige stemmen) en de tweede vergadering.”

Energiebesparing

“Daarnaast streven we naar het afschaffen van de gekwalificeerde meerderheid die nodig is voor – bijvoorbeeld – het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat maakt het voor de VvE veel gemakkelijker om besluiten te nemen die gunstig zijn voor alle eigenaren. Zij profiteren dan allemaal van lagere energielasten. Nu is het nog zo dat een minderheid van leden de besluitvorming kan blokkeren. In een tijd van stijgende energieprijzen en toenemende bewustwording op het gebied van energiebesparing is dat een onacceptabel struikelblok.”

Laagdrempelige rechtsgang

VvE Belang pleit ook voor een toegankelijke, laagdrempelige rechtsgang voor verenigingen van eigenaars die een conflict hebben met hun leden of met een andere partij. In die procedure moet veel aandacht zijn voor de inbreng van deskundigen op het gebied van het appartementsrecht. De stichting stelt dat in principe alle VvE-zaken behandeld moeten worden door de (gespecialiseerde) kantonrechter.

Gerelateerd

– Jongste branchevereniging voor VvE-Beheerders in nieuw jasje (VvE-Nieuws, september 2013)
– TIP: Branche- en belangenorganisaties (VvE-Informatie)
– Vier initiatieven VGM NL om kwaliteit VvE Branche te verbeteren (VvE-Nieuws, maart 2013)

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 16 april 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.