BTW verhoging naar 21%: wat betekent dit voor uw VvE?

AMSTERDAM – Vanaf 1 oktober 2012 geldt voor de omzetbelasting (ook wel BTW genoemd) een nieuw hoog tarief. Het tarief was voorheen 19% en zal vanaf die datum 21% zijn. Het lage tarief van 6% blijft voorlopig ongewijzigd. De maatregel zal vanaf 2013 gecompenseerd worden door een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting. Bedrijven zijn vanaf de invoering op 1 oktober verplicht om het hogere tarief aan klanten door te berekenen. Bedrijven zullen hier geen last van hebben omdat zij de BTW kunnen aftrekken, echter consumenten en niet BTW-plichtige Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zullen een prijsstijging van +/- 2% ervaren. In dit artikel leest u wat de gevolgen zijn van BTW verhoging voor u als woningbezitter, woningkoper en voor uw VvE.

Onderhoud aan VvE, appartement of woning
Voor alle werkzaamheden die nu met 19% BTW belast worden, geldt dat deze in het 21% tarief vallen voor zover de werkzaamheden na deze datum uitgevoerd worden. Wanneer de opdracht is gegeven of overeenkomst is gesloten doet dus niet terzake. Om te voorkomen dat dit tarief op de werkzaamheden van toepassing is, kan in overleg met de aannemer geprobeerd worden om de werkzaamheden af te ronden voor 30 september. Mocht dit niet lukken, dan moeten de facturen gesplitst worden: de facturen die betrekking hebben op werkzaamheden op of voor 30 september vallen dan onder het tarief van 19%, facturen die betrekking hebben op de periode hierna vallen onder het tarief van 21%.

Schilderwerk (binnen of buiten) en stucwerk zal belast blijven met het lage tarief van 6%. Aangezien het lage tarief vooralsnog ongewijzigd zal blijven, is dit artikel dus niet van toepassing op schilder- of stucwerk.

Service- en onderhoudsabonnementen
Indien u een service- of onderhoudsabonnement heeft (bijvoorbeeld voor uw CV-installatie) of een andere duurovereenkomst heeft gesloten (bijvoorbeeld een overeenkomst met een VvE Beheerder) dan moeten de facturen worden gesplitst. Het deel van de (jaar)factuur dat betrekking heeft op de periode voor 1 oktober wordt belast met 19% BTW, het gedeelte daarna wordt belast met 21% BTW. Indien u voor een geheel jaar vooruit hebt betaald, zal het bedrijf u alsnog +/- 2% extra BTW in rekening brengen voor de periode na 1 oktober (zie hierna onder het kopje vooruitbetaling). Ook levering van gas, elektra en water is een duurovereenkomst waarop het voorgaande van toepassing is.

Vooruitbetaling en reeds vooruitbetaalde bedragen
Indien u een vooruitbetaling doet voor werkzaamheden die na 1 oktober 2012 uitgevoerd worden, mag de ondernemer u reeds het 21% tarief in rekening brengen. Doet de ondernemer dit niet of als u reeds een bedrag vooruit heeft betaald, dan zal de ondernemer bij afronding van het werk het resterende deel van de BTW (2%) alsnog in rekening brengen. Conclusie: zelfs als u al het werk vooruitbetaald hebt en het werk wordt pas na 1 oktober uitgevoerd, moet het hogere tarief in rekening gebracht worden.

Andersom geldt overigens hetzelfde: indien het werk is afgerond op of voor 30 september en de factuur wordt pas na deze datum opgemaakt, dan is nogsteeds het tarief van 19% van toepassing. Het ijkpunt is dus altijd het moment waarop de prestatie wordt verricht.

Nieuwbouw en verbouw
Voor nieuwbouwwoningen die na 1 oktober opgeleverd worden (de feitelijke prestatie wordt dan verricht onder het nieuwe BTW tarief) en waarbij in termijnen betaald wordt, geldt dat termijnen die op of voor 30 september vervallen onder oude tarief vallen, voor termijnen na deze datum geldt het nieuwe BTW tarief. Ditzelfde geldt voor verbouwingen in de woning zoals voor het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken. Voor normale onderhouds- of herstelwerkzaamheden is deze regeling niet van toepassing. Hier geldt de algemene regel dat het gaat om het moment van verrichten van de prestatie. Zie hiervoor onder Onderhoud aan VvE, appartement of woning.

Overgangsregeling voor nieuwbouw
Voor bouwovereenkomsten gesloten voor 28 april 2012 geldt een overgangsregeling: alle termijnen, ook de termijnen die vervallen na 1 oktober, vallen onder het oude tarief van 19%. Voor bouwovereenkomsten gesloten na 28 april is geen overgangsregeling van toepassing. Zie hiervoor onder Nieuwbouw en verbouw.

Let op: deze overgangsregeling is alleen van toepassing op nieuwbouw of aankoop van een nieuwbouwwoning en niet op verbouwingen.

Begroting
Wij raden elke VvE aan om rekening te houden met de verhoging van de BTW in de begroting voor het komende jaar. Ook moet de verhoging van de BTW verdisconteert worden in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP, definitie) c.q. de jaarlijkse reservering. Daarnaast wijzen wij erop dat ook de assurantiebelasting omhoog gaat in 2013.

Gerelateerd:
Assurantiebelasting fors omhoog (nieuws / tips en advies)
Energietarieven in 2013 omlaag (nieuws)
– Overdrachtsbelasting definitief naar 2% (nieuws)
Handleiding begroting maken (handleiding)

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 8 augustus 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “BTW verhoging naar 21%: wat betekent dit voor uw VvE?

  1. Bert schreef:

    de stijging voor consumenten is geen 2% zoals in het artikel staat, maar 1,7%. Een artikel van € 119 wordt nu € 121 en dat is een stijging van 1,7%

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.