Is het dak van uw VvE over 8 jaar vrij van asbest? Wees op tijd!

Sinds 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In de jaren daarvoor werd asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de productie van golfplaatdaken van schuren in de agrarische sector. Anno 2016 is er nog 130 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland te vinden. Onlangs is bepaald dat alle bestaande daken voor 2024 geheel asbestvrij moeten worden gemaakt: dat heeft gevolgen voor duizenden Verenigingen van Eigenaars (VvE ‘s).

Door: BME Opleidingen | Redactie: Nederlandvve.nl

UPDATE van de redactie: het asbestverbod is op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer van tafel geveegd.

Verbod op asbestdaken

De Nederlandse overheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken om de blootstelling van asbest te reduceren. Wie na 2024 nog een asbestdak bezit, moet dit verplicht verwijderen. Voor de verwijdering van de asbestdaken kan tot 31 december 2019 gebruik gemaakt worden van een subsidieregeling.

Veel onwetendheid omtrent asbest

Over asbest bestaat veel onwetendheid. Weinig Nederlanders zijn zich bewust van de aanwezigheid van asbest in gebouwen van voor 1993 en ook weinig Nederlanders denken asbest te kunnen herkennen. Uit onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet bekend is met het project asbestdakenverwijdering.

Onvoldoende capaciteit om alle daken asbestvrij te maken

Om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen blijkt er een grote ondercapaciteit te zijn. De huidige capaciteit blijkt niet toereikend te zijn om alle asbestdaken voor 2024 te kunnen verwijderen.

Wacht dan ook niet te lang met de verwijdering van uw asbestdaken en maak gebruik van de subsidieregeling die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Ben u niet zeker ervan of er asbest verwerkt is in het dak? Laat het dan inventariseren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Infographic asbestverwijdering

Hieronder vindt u een infographic met een aantal feiten en cijfers over asbest zoals het gebruik, het verbod en de gevaren, asbest in Nederland alsmede informatie over het project asbestverwijdering 2024. Daarnaast ook informatie over de subsidieregeling voor asbestdaken en een stappenplan hoe een professioneel bedrijf asbest verwijderd.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 19 september 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.