Perikelen met verzekeraars

Op deze website schrijven we het liefst over VvE aangelegenheden die goed, vernieuwend of informatief zijn. Helaas zijn we genoodzaakt ook af en toe misstanden aan de kaak te stellen. We doen dit natuurlijk liever niet, althans; we zouden willen dat het niet nodig zou zijn!

Vandaag bereikte ons een verhaal over een VvE verzekeraar (tussenpersoon) die het allemaal niet zou nauw neemt en in alle macht probeert een verzekeringnemer aan de polis te houden. Een polis die, zo zal dadelijk uit de casus blijken, geen enkel nut heeft voor de verzekeringnemer!

Normale gang van zaken

Als u een autoverzekering afsluit, dan geldt daar normaalgesproken een termijn van één jaar voor. Dat wil zeggen dat u de polis niet tussentijds op kunt zeggen, logisch ook. Dit natuurlijk tenzij u de auto gedurende de looptijd van de verzekering verkoopt: in dat geval mag u de polis gewoon opzeggen. Anders zou u natuurlijk iets verzekeren waar u helemaal geen eigenaar van bent.

Ditzelfde geldt voor een opstalverzekering voor een eengezinswoning. Vaak zijn de termijnen wat langer, maar nogsteeds mag u opzeggen als u de woning besluit te verkopen.
Meer tekenend is misschien het voorbeeld van een zorgverzekering: als de verzekeringsnemer gedurende de looptijd van de polis komt te overlijden, dan wordt de polis beëindigd; de verzekeringnemer heeft immers geen zorg meer nodig…

Gezien deze normale gang van zaken ligt het dus voor de hand dat als u eigenaar bent van een geheel pand (en deze verzekerd) en u besluit het te splitsen in appartementsrechten dat u dan de verzekering op kunt zeggen zodat de nieuw opgerichte VvE verzekeringnemer wordt. U bent immers geen eigenaar meer van het pand, echter van enkele appartementsrechten. Niet u, maar de vergadering van eigenaars is bevoegd te beslissen over de verzekeringen van de VvE. Daarboven bent niet u alleen, echter de eigenaren gezamenlijk eigenaar van de opstallen. En laat het juist die opstallen zijn die verzekerd dienen te worden.

De casus (juni / juni 2011)

In het laatste voorbeeld zou het voor de hand liggen als de verzekeraar op het moment van splitsen in appartementsrechten de verzekeringnemer (voormalig eigenaar van het hele pand) vrij laat de polis op te zeggen. In onze casus leek dit aanvankelijk ook het geval. De VvE beheerder in kwestie heeft zowel telefonisch als via e-mail contact gehad met de tussenpersoon (nog niet nader bij naam genoemd *) en deze heeft bevestigd dat als aangetoond zou worden dat er inmiddels sprake is van een VvE, de polis opgezegd zou kunnen worden.
Vriendelijk toch van deze tussenpersoon?

De tussenpersoon was zelfs zo vriendelijk om een tegenofferte uit te brengen op de reeds opgevraagde offerte’s. Deze offerte is meegenomen in de vergadering van eigenaars. In deze vergadering is unaniem gekozen voor een andere verzekeraar. Zaak afgedaan voor wat betreft de oude verzekering! Zou u denken…

De beheerder in kwestie heeft daags na het vergaderbesluit de tussenpersoon van het besluit op de hoogte gesteld. Deze liet via e-mail weten dat zodra een kopie van de Akte van Splitsing (of ander bewijs dat sprake is van een VvE en niet meer van één enkele eigenaar) de polis direct opgezegd zou worden.
Wederom: erg vriendelijk en professioneel van deze tussenpersoon.

Samenvattend

Volgens de tussenpersoon in kwestie zou de polis in deze situatie opgezegd kunnen worden (zie ook hiervoor: De normale gang van zaken). De tussenpersoon is in de gelegenheid gesteld om een tegenofferte uit te brengen welke is meegenomen in de vergadering. De vergadering heeft voor een andere partij gekozen. Vervolgens is de tussenpersoon keurig op de hoogte gesteld en ontvangst van het bericht is door de tussenpersoon bevestigd.
Eind goed, al goed?

Helaas…

De tussenpersoon in deze casus kon kennelijk niet erg goed omgaan met het verlies van deze polis. In december 2011 (we schrijven 5 maanden na het hiervoor geschetste) wil hij ineens vasthouden aan de polisvervaldatum eind juli 2012. Let wel: de tussenpersoon heeft eerder bevestigd dat de polis opgezegd kon worden! Toen de tussenpersoon hier door de beheerder op werd gewezen, kwam de tussenpersoon met het bericht dat opzegging schriftelijk dient te geschieden en dat ze nooit een brief hadden ontvangen. Wat(?!), zult u denken (dit dachten wij namelijk ook): de tussenpersoon was via e-mail geinformeerd en heeft ontvangst bevestigd.

De opzegging is dus keurig bij de tussenpersoon binnen gekomen: waarom wil deze tussenpersoon nog een schriftelijke opzegging ernaast hebben? En als ze het echt letterlijk op papier willen hebben, wat is er mis met de print knop waarmee elk mailprogramma tegenwoordig is uitgerust?! Dit overigens nog losstaand van het feit dat tegenwoordig e-mail en briefpost bijna op een lijn te stellen zijn.
Nee, deze tussenpersoon wilde kennelijk gewoon vasthouden aan de vervaldatum om de commissie die hij krijgt op de (overigens zeer hoge, 2,10 o/oo) premie nog één jaartje extra te kunnen innen, althans: dat is de indruk die wij krijgen als we dit verhaal horen. Veel meer kunnen we er namelijk niet van maken, u wel?

Update 17-01-2012

Vandaag heeft de beheerder wederom contact gezocht met de tussenpersoon, dit naar aanleiding van (brief)post van een ingeschakeld incassobureau. Het resultaat moet nog even afgewacht worden; u hoort er meer over. De beheerder zou eigenlijk een brief naar het incassobureau terug moeten sturen dat ze de brief via e-mail willen ontvangen omdat ze hem anders niet in behandeling kunnen / zullen nemen… 😉

We zijn benieuwd hoe dit verhaal af gaat lopen en willen vooruitlopend daarop melden aan alle verzekeraars en tussenpersonen: dit is niet zoals het hoort!!

* Naam van de tussenpersoon bij de redactie bekend

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 17 januari 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Perikelen met verzekeraars

 1. Ludzer Scheepstra schreef:

  Beste Robert,
  Hierbij reageer ik inhoudelijk op jouw artikel geplaatst op 17 januari op jouw blog, inzake een tussenpersoon die de opstalverzekering niet wil opzeggen voor een vereniging van eigenaren.

  —(…. tekst ingekort door de redactie, feedback verwerkt in blog)—-

  Dit ter info…
  Om terug te komen op de inhoud van het artikel het volgende:
  Om een verzekering op te zeggen, zijn de polisvoorwaarden opgesteld door de maatschappij leidend. Als hierin staat, dat een verzekering alleen opgezegd kan worden door middel van een ondertekend schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer, dan zal hieraan voldaan moeten worden. Hier wordt echter (anno 2012) door steeds meer maatschappijen van afgeweken: opzegging per e-mail wordt door steeds meer verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd. Wat uit het artikel niet naar voren komt, is of dit bij de betreffende verzekeringsmaatschappij ook het geval is. Mocht het in dit geval zo zijn geweest dat de betreffende maatschappij een opzegging alleen schriftelijk zou accepteren, dan had de tussenpersoon hier tijdig zorg voor kunnen zorgen.

  In deze casus is bij de vereniging van eigenaren de indruk gewekt, dat een opzegging per e-mail voldoende zou zijn. Wellicht is de tussenpersoon hiervan uitgegaan en naderhand geconfronteerd met een andere werkwijze van de verzekeringsmaatschappij. Om vervolgens deze misstap zelf met de maatschappij af te handelen en/of de vereniging van eigenaren tegemoet te komen, is niet gebeurd.

  (Opmerking redactie: De verzekeraar in kwestie heeft geen schriftelijke opzegging nodig, zie update d.d. 30-01-2012)

  Een tweede optie zou kunnen zijn dat de tussenpersoon in kwestie inderdaad moeite heeft met het loslaten van de opstalverzekering. Dit zou naar mijn mening een zeer onprofessionele houding zijn ten aanzien van de afwikkeling van een zakelijke relatie. Dat de tussenpersoon zich na de voorgeschiedenis beroept op het feit dat ze nooit een schriftelijke opzegging hebben ontvangen, onderstreept het vermoeden dat in het artikel gewekt wordt.

  Als het goed is, hanteert deze tussenpersoon een klachtenprocedure, gesteld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Formeel dient de vereniging van eigenaren deze procedure te volgen. De tussenpersoon een kwestie is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. De klachtenprocedure is te vinden in de dienstenwijzer van de tussenpersoon.

  Dit alles neemt niet weg dat, zolang de opstalverzekering nog loopt, er verplichting tot betaling van de premie bestaat. Vandaar de herinneringen van een incassobureau. De tussenpersoon is verplicht deze door sturen. Wel vervelend.

  Aangezien ik niet weet welke procedure de verzekeringsmaatschappij in kwestie hanteert ten aanzien van opzeggingen, kan ik in dit specifieke geval niet beoordelen of de tussenpersoon foutief gehandeld heeft. Wel vind ik de verwachting die hij gewekt heeft bij de vereniging van eigenaren, zoals gesteld in het artikel, niet netjes. Wat hem zo sieren, is om zich aan de eerst gemaakte afspraken te houden, een klein verlies te nemen en ervoor te zorgen dat een dergelijk misverstand geen tweede keer voorkomt. Tenminste, dat is wat ik in deze situatie zou doen.

  Zakelijk gezien, ben ik van mening, dat je zo goed bent als de laatste fout die je hersteld hebt. Ik hoop dat mijn toelichting van toegevoegde waarde is.

  Ik wens de vereniging van eigenaren veel succes met de verdere afwikkeling!

  Hartelijke groet,

  Ludzer Scheepstra

 2. Berend schreef:

  Als ook zelf intermediair snap ik eigenlijk niet hoe dit zo kan lopen, een uitzondering (zie verderop) daargelaten.
  De functie van de intermediair is o.a. adviseren, begeleiden, onderhouden, vragen beantwoorden, zorgen voor een correcte vaststelling van de aangeboden risico’s (desnoods via taxatie.. op kosten van de relatie doorgaans), het vergelijken van voorwaarden, premies, clausules, etc. en (uiteindelijk niet onbelangrijk) het begeleiden van de relatie bij schade.

  Er zijn nog veel andere zaken die op het pad van de intermediair (verzekeringsadviseur) komen, maar hij/zij is geen contractant. Er wordt dus door een intermediair niet definitief bepaald of een contract, zoals in dit geval, tussentijds, om al dan niet geldige reden, beëindigd kan worden. We adviseren daar in voorkomende gevallen natuurlijk wel in, het vormen van een actieve VVE, waardoor er een collectieve polis gesloten zal worden is bijvoorbeeld nooit een probleem, maar zal overlegd en begeleid moeten worden.

  Wellicht gaat het hier om een gevolmachtigd agent (vaak wel werkzaam onder dezelfde naam als de “adviestak” van deze entiteit, dus verwarrend)? Dat levert een aanzienlijk verschil op. Technisch gezien treedt deze “persoon” op als een verzekeraar en kan zelf een beslissing nemen over dit soort zaken. Maar ja, als je dan niet aan de gemaakte afspraken houdt en dat nog afgezien van de daadwerkelijke overgang in eigendom van het pand (naar de VVE) hetgeen vervolgens in appartementsrechten opgesplitst is?

  Kifid is natuurlijk een mogelijkheid, amar dan ben je de vervaldatum al voorbij voordat er een uitspraak komt, daar schiet je dus niets mee op.

  Misschien mag ik nog opmerken dat er nu (tot aan de royementsdatum)wel goed gekeken moet worden naar de verzekeringsnemer, dat kan natuurlijk niet meer de oude zijn, maar moet de nieuwe (VVE) zijn. Dat alleen al levert een nieuwe verzekeringsaanvraag op door de nieuwe “rechtspersoon” die de belangen van de VVE vertegenwoordigd, die vertegenwoordigd wordt door de bestuurders hiervan. Een naamswijziging is hier onvoldoende, schat ik zo in en je kunt nu eenmaal lastig zaken verzekeren die niet van jou zijn. Misschien mag je de premie nog wel betalen (vindt geen verzekeraar erg ;-), maar aan wie moet er dan betaald worden na een schade?

  Ik ga maar voorbij aan alle hier al terecht opgemerkte zaken rond de incasso. En dan die 2,10 0/00, dat moet wel een heel bijzonder gebouw zijn.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.