Voorzitter VvE mag gemachtigde verwijderen uit vergadering

Binnen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) komt het niet zelden voor dat men meerdere keren de gang naar de rechter moet maken om een oplopend conflict voor te leggen. Gelukkig is de rechtsgang voor VvE’s laagdrempelig. Er gelden wel korte termijnen: binnen een maand moet bij de kantonrechter vernietiging van een bestreden besluit worden verzocht, op de grond dat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. VvE advocaat Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waar een gemachtigde van een aantal appartementseigenaars – naar blijkt: terecht – uit de vergadering was verwijderd.

Door: Hidde Reitsma | AMS Advocaten

Gemachtigde van VvE-leden verwijderd uit vergadering

Hoewel de uitspraak ook de vraag behandeld of een aantal andere besluiten moet worden vernietigd, springt het verzoek tot vernietiging van het besluit de gemachtigde van een aantal leden uit de vergadering te verwijderen het meest in het oog. Wat was er aan de hand? Tijdens de vergadering is met meerderheid van stemmen besloten geen nieuwe punten aan de al overvolle agenda toe te voegen. De vier verzoekers waren als enige tegen. Verder is aan het begin van de vergadering met de leden is afgesproken dat zij elkaar met respect zouden te behandelen, en dat als een lid zich hier niet aan zou houden hij of zij de vergadering zou dienen te verlaten. Vervolgens raakten de gemoederen verhit, omdat een aanwezige – het gaat kennelijk om de gemachtigde van de vier hiervoor genoemde leden – het er niet mee eens was dat het door hem gewenste agendapunt “nieuwe jaarcijfers die aan de wettelijke eisen voldoen” niet werd toegevoegd. Hij noemde het jaarverslag 2011 een ‘vod’ en bleef deze woordkeuze hanteren, ondanks het verzoek zich respectvoller op te stellen. uiteindelijk is dit lid onder protest naar buiten geleid en is de vergadering voortgezet.

Kantonrechter: verwijdering is niet onredelijk

De kantonrechter concludeert dat de gang van zaken zoals die kwam vast te staan geen aanleiding vormde om te concluderen dat de ordemaatregel – het verwijderen uit de vergadering – in de gegeven omstandigheden onrechtmatig was of in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ten eerste staat vast dat de verwijderde gemachtigde zich niet heeft gehouden aan de aan het begin van de vergadering besproken ‘spelregels’ (waarvan de sanctie van verwijdering reeds was aangekondigd). Voorts blijkt dat de verwijderde gemachtigde zich ook niet heeft geconformeerd aan het besluit van de vergadering dat geen nieuwe agendapunten zouden worden toegevoegd, en bleek de gemachtigde niet bereid zijn als woordkeuze aan te passen. De kantonrechter wijst het verzoek tot vernietiging af.

Besluitvorming moet aan strakke regels kunnen voldoen

Deze uitspraak biedt een belangrijke houvast in zaken waarin – net als in deze kwestie – de verhoudingen danig zijn verstoord. De kantonrechter merkt in dat kader ook nog op dat het juist gelet op die verstoorde verhoudingen van belang is dat de besluitvorming aan strakke regels dient te voldoen. Als niet blijkt dat het bestuur of de vergadering zich niet aan deze regels houdt, en zich niet kennelijk onredelijk opstelt, kunnen dergelijke strenge regels omtrent besluitvorming worden gehandhaafd.

Kantonrechter: vernietiging kan niet van elk bestreden besluit worden verzocht

De kantonrechter merkt tenslotte nog op dat dat de weg naar de kantonrechter niet bedoeld is om alle besluiten waar verzoekers het niet mee eens zijn, en die zij gezien de stemverhoudingen binnen de VvE niet kunnen tegen houden, alsnog aan te vechten. Dit komt in strijd met de eisen van de redelijkheid en billijkheid en creëert een onwerkbare situatie voor het bestuur en de VvE. Daarmee geeft de kantonrechter – terecht – aan dat de VvE en het bestuur een zekere beleidsvrijheid heeft, en dat daarbij ook strenge regels mogen gelden. De kantonrechter treedt daarbij dus terughoudend op: alleen als sprake is van een apert onredelijk besluit, zal hij ingrijpen.

Over de auteur

Hidde Reitsma en Thomas van Vugt van AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring in het adviseren en procederen over geschillen binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Daarnaast schrijven zij regelmatig interessante artikelen voor Nederlandvve.nl. De vastgoedrecht advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. 

Gerelateerd

TIP: De VvE in Kort Geding (Artikel)
Handleiding VvE vergadering organiseren (VvE-Handleiding)
Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten (Artikel)

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 31 mei 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.