Top 3 vreemde VvE besluiten

Het komt bij Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) vaak voor dat in vergaderingen nietige of vernietigbare besluiten genomen worden. Bij sommige VvE’s zijn de besluiten niet alleen nietig of vernietigbaar, maar zeer merkwaardig of zelfs ronduit vreemd. Hieronder behandelen we drie van zulke besluiten waarover we via de VvE-vraagbaak een vraag voorgelegd kregen. De besluiten zijn alledrie nietig.

Nr. 3: Verbod op verkoop parkeerplaats

Op het terrein voor het gebouw van een VvE in Zeewolde zijn 30 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn losse appartementsindices en zijn eigendom van de diverse appartementseigenaren. De VvE telt 18 appartementen van evenveel leden. Sommige appartementseigenaren hebben één parkeerplaats, een enkeling heeft er twee. Ook zijn er leden die geen parkeerplaats hebben.

Aangezien het om zelfstandige appartementsindices gaat, kunnen de parkeerplaatsen los verkocht worden. Omdat veel van de leden zonder parkeerplaats of met één parkeerplaats een (extra) parkeerplaats willen hebben, heeft de vergadering besloten dat de eigenaren – als ze hun appartement verkopen – de parkeerplaats niet mee mogen verkopen. Het bestuur bepaalt vervolgens wie het gegadigde VvE lid is om de parkeerplaats van de verkopende eigenaar over te nemen.

De VvE heeft niet de bevoegdheid om te beslissen of – en aan wie – een appartementsrecht verkocht wordt. Ook niet als het om een parkeerplaats gaat. In dit geval zijn de parkeerplaatsen juridisch gezien hetzelfde als de appartementen: het zijn op grond van de akte namelijk zelfstandige appartementsindices. Het besluit van de VvE is nietig.

Nr. 2: Verbod om appartement te verhuren aan meer dan drie personen

De appartementen van een VvE in Uithuizen zijn relatief klein; de grootste appartementen hebben twee slaapkamers. Het gaat om een oud pand en de appartementen zijn gehorig. Soms kun je op de ene etage de bewoners van de andere etage horen; vooral als er gelachen wordt. Het is een gegeven dat hoe meer mensen bij elkaar zijn, hoe harder ze gaan praten en hoe vaker ze lachen. Met deze kennis nam de VvE het besluit dat verhuur van een appartement aan meer dan drie personen niet langer was toegestaan. Zelfs als het om een gezin zou gaan; de VvE moest namelijk één lijn trekken, anders zou het besluit vernietigbaar zijn, aldus de voorzitter van de vergadering. Voor bestaande bewoners is er een overgangsregeling: zij krijgen een jaar om elders onderdak te zoeken.

De VvE heeft niet de bevoegdheid om besluiten te nemen over verhuur aan een bepaald maximum aantal personen als daarover niets in de splitsingsakte vermeld staat. Soms staat er echter wel iets in aktes over kamerverhuur. Dat was in deze casus niet het geval. De voorzitter van de vergadering zit er overigens faliekant naast: het besluit is sowieso nietig: de VvE neemt hier een besluit zonder daartoe bevoegd te zijn.

Nr. 1: Gezinnen met kinderen ongewenst

Ook bij een VvE in Blaricum maken de bewoners zich zorgen over overlast van hun buren. Het gaat om een VvE met overwegend oudere bewoners. Niet alleen angst voor overlast is een issue op de vergaderingen, ook het saamhorigheidsgevoel vinden de bewoners van belang. Daarom hebben ze besloten dat appartementen niet verkocht of verhuurd mogen worden aan gezinnen met thuiswonende kinderen. Ook is het niet gewenst dat er buren komen die jonger zijn dan ongeveer 55 jaar. Daarom werden deze regels op de laatste vergadering in een nieuw huishoudelijk reglement opgenomen en werd bovendien een heuse ballotagecommissie opgericht.

Ook hier geldt dat de VvE niet de bevoegdheid heeft om te besluiten aan wie de appartementen verkocht of verhuurd worden. Het instellen van een ballotagecommissie kan ook alleen indien deze mogelijkheid uit de akte van splitsing blijkt. De besluiten van deze VvE en de bepalingen in het huishoudelijk reglement zijn nietig.

VvE mag niet alles besluiten

VvE’s mogen niet zomaar alles besluiten of zich mengen in alle onderwerpen. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Daaronder vallen alleen de belangen die direct voortvloeien uit het eigendom (het beheer) van het pand. Klik hier voor meer informatie over nietige en vernietigbare VvE-besluiten.

Gerelateerd

– Top 5 meest bizarre VvE verhalen (VvE Nieuws, 22-05-2013)

– Top 3 opmerkelijke VvE zomerverhalen (VvE Nieuws, 19-08-2013)

– Top 3 meest foute VvE-bestuurders (VvE Nieuws, 6-10-2013)

– Niet-bestuurders krijgen boete van VvE-beheerder (VvE Nieuws, 21-01-2014)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 18 november 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Top 3 vreemde VvE besluiten

  1. Mohamed Ghazi schreef:

    Interessant. Wij zitten in onze VVE met een soortgelijk probleem als Nr.3. Bij de oplevering van het complex, bestaande uit een Supermarkt, Garage, Stadsdeelkantoor, Politie, Bibliotheek, Penthouse en 15 woningen/bergingen/parkeerplekken, hebben niet alle 15 bewoners een parkeerplek aangeschaft die aan de splitsing woningen zijn gekoppeld. 2 plekken zijn onverkocht gebleven en uiteindelijk via een bedrijfsovername in eigendom van de Supermarkt gekomen. Nu de bewoners alsnog deze plekken willen kopen, die akte technisch enkel en alleen voor het gebruik voor de woningen zijn bestemd, wil de supermarkt deze niet verkopen. Heel raar aangezien deze niet kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. In onze optiek maakt de eigenaar van de supermarkt nu misbruik van recht door iets niet te verkopen wat hij zelf nooit in gebruik kan nemen omdat hij geen woning heeft in dit complex. Weet iemand hoe dit het beste op te lossen is zonder dat dit gaat leiden tot rechtszaken ?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.