Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1240
Bob
Deelnemer

  Hi Helene,
  Het door jou aangehaalde artikel betreft het “toekennen van rechten” en het “kwijtschelden van verplichtingen” ANDERS dan in hun hoedanigheid van

   eigenaar

  .
  Bij het verlenen van decharge gaat het om het ontlasten van het

   bestuur

  van de aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.
  Het artikel dat je aanhaalt heeft mijns inziens dus geen betrekking op het verlenen van decharge. N.B. Een besluit tot decharge wordt genomen met een “gewone” meerderheid. Door de bank genomen kan, binnen een net iets grotere VvE, een bestuur zelden zichzelf dechargeren. 😀
  Over jouw relaas daarvoor; zo zie je maar weer. Je kunt ieder natuurlijk persoon machtigen. De manier om het voorkómen van belangenverstrengeling te omzeilen.
  Triest maar er zijn altijd mazen in de wet. 😡 👿
  Vriendelijke groet,
  Bob