Reageer op: Aankoop/verhuur parkeerplaatsen

#1287
Rob
Deelnemer

  Iedere keer als ik weer een bericht van Helene lees sta ik weer perplex.
  Steeds als je denkt, het kan niet gekker, wordt het tegendeel bewezen.
  Uiteraard had het bestuur nooit dit besluit mogen nemen en lopen zij, en de eigenaar die de parkeerplaatsen heeft opgekocht een groot risico.
  Zij gaan er kennelijk van uit dat de vergadering in zal stemmen met de nieuwe situatie, nog afgezien van het feit of een dergelijk besluit wel genomen mag worden.
  Als ik lees “De bedoeling is dat deze parkeerplaatsen gebruikt zouden worden voor werkzaamheden door de Technische Commissie. vraag ik me direct af over welke werkzaamheden het dan gaat, ik kan me daar op dit moment nog niets bij voorstellen !
  Vooralsnog vraag ik me wel af welk besluit je nu nietig wilt verklaren, het bestuursbesluit? dat heeft mijn inziens nog niet veel zin.
  Ik denk dat je pas een besluit nietig kan laten verklaren wanneer het besluit op de ALV genomen is. Persoonlijk vraag ik me overigens dan nog wel even af of het een nietig of vernietigbaar besluit is !
  In ieder geval zou ik, zolang er hierover geen besluit door de ALV genomen is weigeren mee te betalen aan de huur.
  Ik durf niet te zeggen of het o.g.v. MR2006 toegestaan is om een huurovereenkomst aan te gaan.
  In tegenstelling tot bv MR1992 artikel 39 lid 1 (“Tot het aangaan van overeenkomsten waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien, kan slechts door de vergadering worden besloten, voor zover de mogelijkheid hiertoe uit het reglement blijkt.”) kan ik een dergelijk artikel in MR2006 niet terug vinden.
  Het is een lastige kwestie Helene, en ik vrees dat het echt een juridisch conflict gaat worden met mogelijk grote gevolgen voor bestuur en de koper van de parkeerplaatsen, zeker wanneer het niet verloopt zoals het bestuur in gedachten heeft.
  Verder ben ik het eens met hetgeen Carla hierboven geschreven heeft en zou ik het fijn vinden als Bob ook zijn visie hierover geeft !
  @Carla, wellicht is bijgaande link voor jou interessant: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1490