Reageer op: Hoe verwerken jullie de kosten van het laten opstellen van een MJOP?

#35172
DikOz
Deelnemer

  Alfatrion schreef:”Artikel 5:126 BW verplicht een VvE om een reservefonds in stand te houden ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. [……]  Dat roept de vraag op waar deze kosten ondergebracht moeten worden. Voor de verengingen die een MJOP laten maken, hoe verweken jullie de kosten op in het jaarverslag, exploratierekening, begroting, ect?

  Wij verwerken dat gebruikmakend van wat je in de eerste zin aangeeft. Het reservefonds is er volgens de wet voor “andere dan de gewone jaarlijkse kosten“. Het resevefonds is er dus niet alleen voor MJOP-onderhoud.
  Wat de boeking en exploitatie betreft van zo’n type post als opstellen MJOP (als je dat niet als onderhoud wilt zien):
  Wij hebben een aparte meerjaren begroting, dus los van de jaarbegroting. De opmaak is vrijwel gelijk aan wat vaak onder het MJOP postendeel staat met beginstand, toevoeging, uitgaven, eindstand.
  De kosten van posten als het opstellen van het MJOP worden daarin opgenomen evenals andere vaak eenmalige uitgaven.
  Die meerjaren begroting kent net zoals de jaarbegroting ook een realisatie deel (exploitatie). Daar vind je zo’n uitgave in terug evenals de uitgaven voor het MJOP en sommige onvoorzien uitgaven.
  Het afsplitsen heeft ook het voordeel dat bouwkundigen hun sterke kant kunnen uitleven in het MJOP deel (opstellen wat, wanneer en hoeveel) en financiële deskundige zich kunnen uitleven door de meerjaren begroting te maken.