Reageer op: Toestemming

#1849
Carla
Deelnemer

  Beste Ruben,
  Dank voor je nadere toelichting, welke een geheel ander licht werpt op de casus. Ondanks dat het een heel vervelende kwestie is, denk ik toch dat je kansen toenemen om je plan te realiseren.
  Ik kijk er, ( voor wat het waard is 😉 ) als volgt naar:
  De splitsingsakte laat zien dat je recht hebt op het gebruik van het dak. Je onderbuurvrouw heeft dus geen poot om op te staan om dit tegen te houden.
  Je onderbuurvrouw kan in mijn optiek ook geen enkele recht ontlenen aan haar wens om er geld voor te ontvangen. Wat er in het verleden door twee eigenaars is overeengekomen, is een zaak tussen die twee geweest en vind nergens, nog in het Modelreglement, nog in de Splitsingsakte enige grond hiervoor.
  Wanneer twee/derde van de eigenaars akkoord gaan met het creëren van een doorvoer naar het dak, waar je inderdaad wel toestemming voor moet hebben, dan kan je dat ten uitvoer brengen. Je zal dan een uiterst verontwaardigde en  boze onderbuurvrouw hebben, maar dat is dan niet anders.
  Vervolgens vermoed ik dat bij je alternatieve idee, een brandtrap buitenom, ook te maken krijgt met toestemming van de overige leden van de VvE. Binnendoor of buitenom maakt in feite dus niets  uit.
  Het lijkt me trouwens een onzinnige gedachte om te vermelden in de Splitsingsakte dat je het recht op gebruik van het dak hebt en je vervolgens wordt geblokkeerd om van dat recht gebruik te maken. Er zelfs zonder aanpassingen helemaal niet kan komen!!
  Verder denk ik dat wanneer je onderbuurvrouw de zaak aanhangig gaat maken, ze onderneemt niet voor niets haar stappen in de richting van een jurist, zij aan zal moeten tonen waarom zij van mening is de zaak tegen te willen houden. Dat zou zij kunnen doen door aan te tonen dat zij er schade aan lijdt. In deze kwestie lijkt me dat geen hout snijden.
  Overigens …..heeft jouw buurman, die reeds eerder een dakterras heeft aangelegd, ook een doorvoer binnendoor gerealiseerd? Zo ja, dan sta je helemaal sterk, want dan zou er sprake kunnen zijn van willekeur.
  Let wel, ik wil beslist niet de indruk wekken op de stoel van de kantonrechter te gaan zitten. 😉 Maar binnen het denken van redelijkheid en billijkheid én de voor jou/jullie geldende regelgeving, zie ik gewoon alle ruimte om je wens ten uitvoer te kunnen brengen.
  Zorg wel, zo adviseer ik je, om de koninklijke weg te bewandelen. Dien je voorstel in, in de eerstvolgende ledenvergadering. Leg in de notulen vast wat er over gezegd wordt, hoe er over gestemd wordt, incl. onderbouwing. Best belangrijk nu je onderbuurvrouw nergens op reageert. Leg tevens vast, de nadere afspraken zoals ik die eerder beschreef. Mocht het tot een zaak komen, dan ben je goed gedocumenteerd.
  Het blijft een vervelende kwestie maar wanneer ik me verplaats in jouw schoenen, zou ik er alle vertrouwen in hebben. Mocht jij zelf daar nog twijfels bij hebben of je nog verder gesteund willen weten, stap dan eens af op een deskundige in het appartementsrecht.
  b.v.: http://www.rijssenbeek.nl/  Voor alle duidelijkheid, ik geen aandelen bij dit kantoor. Wel heel  goede ervaringen. Wellicht kan je ook terecht bij: http://www.amsadvocaten.nl/
  Kost misschien wat, maar dan kan je wel rustig slapen. 😉
  Wens je goede moed.
  Met vriendelijke groet,
  Carla.