Reageer op: Index verwijderen / aanpassen splitsingsakte?

#1926
Rob
Deelnemer

In het artikel uit VvE Magazine, waarnaar Carla verwijst wordt gewezen naar een uitspraak welke te vinden is op ECLI:NL:GHARL:2015:4809
Een andere uitspraak in hoger beroep over die kwestie is te vinden op ECLI:NL:GHARL:2015:6029
In die laatste uitspraak is o.a. te lezen:
“4.2 ……. De ten aanzien van de verkrijging van registergoederen vereiste rechtszekerheid verlangt dat verkrijgers van een (beperkt recht op een) appartementsrecht zich door raadpleging van de openbare registers op de hoogte kunnen stellen van de feiten die voor de (goederenrechtelijke) rechtstoestand van het appartementsrecht van belang zijn. Criterium daarbij is dat de akte van splitsing een juist beeld moet geven van de omvang van de rechten en verplichtingen van de appartementsgerechtigden.”
en
4.8 ……. De grief faalt. In artikel 25 van het Modelreglement is weliswaar bepaald dat een van de bestemming afwijkend gebruik  met toestemming van de vergadering van eigenaren is toegestaan, maar die bepaling regelt niet dat de bestemming zelf kan worden gewijzigd.”
Voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen de ideeën of plannen van Wouter, maar vindt wel dat daarbij de juiste beslissingen en eventuele handelingen gedaan moeten worden.
Vooralsnog ben ik van mening dat daar inderdaad ook het wijzigen van de splitsingsakte bij hoort, maar het is een lastige kwestie.
Waar het ook nu duidelijk is dat Wouter zich zal houden aan eventuele betalingsafspraken e.d. vraag ik me af of dat 10, 20 jaar later met mogelijk diverse nieuwe eigenaren, misschien ook wel in het appartement van Wouter, nog steeds duidelijk is.
Notulen worden niet voor de eeuwigheid bewaard en ook weten mensen na verloop van enige tijd vaak niet meer op welke wijze dingen tot stand zijn gekomen.
Wijzigen van de akte lijkt mij eveneens een goede manier om dat soort problemen voor de VvE in de toekomst te voorkomen.
Persoonlijk vind ik het (moedwillig) nemen van een nietig besluit door de VvE een vorm van wanbestuur. Je weet vooraf nooit wat een rechter ziet als redelijk belang en wellicht valt het risico op (financiële) schade van de VvE  of individuele eigenaar als gevolg van bv. een aantoonbaar instabiele muur daar ook onder?
William schreef : “Wel denk ik toch dat een potentiële koper zou kunnen eisen dat de schuurtjes weer worden hersteld bij een eventuele overdracht. Ja, hij heeft kunnen zien dat de schuurtjes inmiddels tuin zijn geworden, maar op papier blijft staan dat het schuurtjes zijn.”
Op grond waarvan en van wie zou hij dat dan kunnen eisen?